หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 15:14:00 - 13 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยากายวิภาค (ชิ้นเนื้อ) ... 11:02:00 - 13 ก.ย. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ 2565 10:45:00 - 13 ก.ย. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์รายปี 14:37:00 - 11 ก.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอนขวาง 15:26:00 - 10 ก.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งบประมาณ 2565 10:05:00 - 10 ก.ย. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสนามและพื้นที่รอบอาคารภายในโรงพยาบาล งบปร... 17:18:00 - 07 ก.ย. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2565 14:01:00 - 07 ก.ย. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร มีฟังก์ชั่นพ่นยาได้ พร้อมอุปกรณ์... 17:54:00 - 03 ก.ย. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 11:03:00 - 28 ส.ค. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564 (... 15:39:00 - 27 ส.ค. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564 (ไตรมาส 4) 15:38:00 - 27 ส.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำฝน เชื่อม 4 อาคาร โรงพยาบาลแหลมฉบัง 18:40:00 - 26 ส.ค. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 19:35:00 - 17 ส.ค. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการงบยาเสพติด 115,816.80.- 10:57:00 - 17 ส.ค. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการงบยาเสพติด 91,000.00 บาท 10:49:00 - 17 ส.ค. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 14:22:00 - 30 ก.ค 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 11:36:00 - 27 ก.ค 2564
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrsound) 19:05:00 - 30 มิ.ย. 2564
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 17:06:00 - 28 มิ.ย. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrsound) 15:00:00 - 18 มิ.ย. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงรอคลอดและพักฟื้นคลอด ระบบไฟฟ้า 09:59:00 - 18 มิ.ย. 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง 17:23:00 - 16 มิ.ย. 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงรอคลอดและพักฟื้นคลอด ระบบไฟฟ้า 18:22:00 - 09 มิ.ย. 2564
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 09:32:00 - 01 มิ.ย. 2564
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen the... 14:09:00 - 05 พ.ค. 2564
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตัดเฝือกด้วยไฟฟ้า 13:25:00 - 03 พ.ค. 2564
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 13:52:00 - 28 ม.ย. 2564
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 09:14:00 - 27 ม.ย. 2564
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด 14:09:00 - 26 ม.ย. 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด 11:38:00 - 16 ม.ย. 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดหน้าอาคารสนับสนุนบริการ 10014/1 11:29:00 - 08 ม.ย. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 14:48:00 - 31 มี.ค. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 10:28:00 - 30 มี.ค. 2564
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้อบเด็ก (Incubator) 10:55:00 - 16 มี.ค. 2564
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการงบยาเสพติด 10:26:00 - 24 ก.พ. 2564
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการงบยาเสพติด 10:21:00 - 24 ก.พ. 2564
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 รายการงบยาเสพติด 10:18:00 - 24 ก.พ. 2564
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการงบยาเสพติด 10:09:00 - 24 ก.พ. 2564
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 18:13:00 - 15 ก.พ. 2564
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี 10:45:00 - 10 ก.พ. 2564
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางโคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดาน 19:34:00 - 03 ก.พ. 2564
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 18:51:00 - 03 ก.พ. 2564
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งท่อลมนิวมาติกส์ (ห้องจ่ายยา อาคารไทยออยล์) จำนวน ๑ จุด 13:11:00 - 13 ม.ค. 2564
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงสร้างโรงพยาบาลแหลมฉบัง (แก้ไข 1 ม.ค.64).pdf 11:37:00 - 06 ม.ค. 2564
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 289 เครื่อง 09:30:00 - 08 ธ.ค. 2563
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก ระยะเวลา 9 เดือน 13:44:00 - 03 ธ.ค. 2563
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชืื้อ ระยะเวลา ๑๐ เดือน 14:21:00 - 26 พ.ย. 2563
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สำหรับงานครุภัณฑ์) 09:05:00 - 17 พ.ย. 2563
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ระยะเวลา 10 เดือน 10:46:00 - 16 พ.ย. 2563
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาซัก อบ รีดและบริหารจัดการผ้า ระยะเวลา 10 เดือน ปีงบประมา... 09:48:00 - 10 พ.ย. 2563
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า เงินบริจาค 13:44:00 - 09 พ.ย. 2563
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ระยะเวลา 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564 09:32:00 - 05 พ.ย. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 10 เดือน ปีงบประมาณ 2564 09:51:00 - 02 พ.ย. 2563
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสนามและพื้นที่รอบอาคารภายในโรงพยาบาล ระยะเวลา 11 เ... 16:59:00 - 14 ต.ค. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน ปีงบประมาณ 2564 16:58:00 - 14 ต.ค. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ออกซิเจนเหลว ปี64 11:17:00 - 24 ก.ย. 2563
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 08:57:00 - 28 ส.ค. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 256... 11:11:00 - 26 ส.ค. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typ... 15:16:00 - 21 ส.ค. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2564 10:16:00 - 17 ส.ค. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแแพทย์ งบ กสทช. จำนวนเงิน 150,000 บาท 13:37:00 - 13 ส.ค. 2563
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ งบ กสทช จำนวนเงิน 498,000 บาท 13:36:00 - 13 ส.ค. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดกล้องตรวจรับอุณหภูมิ งบ กสทช. 10:16:00 - 10 ส.ค. 2563
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 2 โครงการ 10:36:00 - 07 ส.ค. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2... 09:40:00 - 04 ส.ค. 2563
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 09:36:00 - 04 ส.ค. 2563
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เตียงเฟาว์เลอร์ไฟฟ้า งบ สกทช. 14:22:00 - 30 ก.ค 2563
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู งบ กสทช. 14:07:00 - 30 ก.ค 2563
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2564 13:42:00 - 29 ก.ค 2563
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนั... 15:26:00 - 23 ก.ค 2563
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม งบประมาณ 2564 10:15:00 - 23 ก.ค 2563
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการ... 11:10:00 - 22 ก.ค 2563
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติดเช... 11:09:00 - 22 ก.ค 2563
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติด... 11:08:00 - 22 ก.ค 2563
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:02:00 - 20 ก.ค 2563
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:02:00 - 20 ก.ค 2563
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:01:00 - 20 ก.ค 2563
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 14:00:00 - 20 ก.ค 2563
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบประมาณ 13:59:00 - 20 ก.ค 2563
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อรถพยาบาล 11:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อรถพยาบาล 11:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางรถพยาบาล 16:12:00 - 24 มิ.ย. 2563
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิต... 15:18:00 - 22 มิ.ย. 2563
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital Radiography) 15:20:00 - 15 มิ.ย. 2563
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 16:24:00 - 27 พ.ค. 2563
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องอบหรือเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือ 14:22:00 - 27 พ.ค. 2563
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 16:23:00 - 25 พ.ค. 2563
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 10:10:00 - 18 พ.ค. 2563
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 16:00:00 - 28 ม.ย. 2563
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 11:48:00 - 23 ม.ย. 2563
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเปลี่ยนผ้าเพดาน (ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลแหลมฉบัง 11:29:00 - 14 ม.ย. 2563
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ Kiosk 10:15:00 - 13 ม.ย. 2563
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือช่วยใส่ท่อ (เงินบริจาค) 15:31:00 - 08 ม.ย. 2563
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา 15:09:00 - 08 ม.ย. 2563
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงพักขยะ 13:55:00 - 03 ม.ย. 2563
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องปรับอากาศ 14:58:00 - 02 ม.ย. 2563
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 15:08:00 - 01 ม.ย. 2563
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก 14:27:00 - 30 มี.ค. 2563
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางรถเข็นชนิดนั่ง 11:41:00 - 26 มี.ค. 2563
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 09:31:00 - 23 มี.ค. 2563
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมออกซิเจนในเลือด 09:30:00 - 23 มี.ค. 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:29:00 - 23 มี.ค. 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดเครื่องมือห้ามเลือดสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 10:51:00 - 19 มี.ค. 2563
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 09:57:00 - 17 มี.ค. 2563
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด 15:30:00 - 16 มี.ค. 2563
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 15:23:00 - 16 มี.ค. 2563
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 14:23:00 - 13 มี.ค. 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสว่านเจาะกระดูก 13:29:00 - 13 มี.ค. 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 10:20:00 - 13 มี.ค. 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ 11:30:00 - 12 มี.ค. 2563
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 (ไตรมาส1-2) 14:01:00 - 09 มี.ค. 2563
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 17:13:00 - 04 มี.ค. 2563
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 17:45:00 - 03 มี.ค. 2563
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับทารแรกเกิด 09:43:00 - 03 มี.ค. 2563
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแ... 15:31:00 - 02 มี.ค. 2563
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 14:35:00 - 27 ก.พ. 2563
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (... 15:13:00 - 24 ก.พ. 2563
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง เงินบริจาค 13:21:00 - 24 ก.พ. 2563
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 14:01:00 - 21 ก.พ. 2563
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่ม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ด... 15:33:00 - 19 ก.พ. 2563
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องเจาะเลือดและป้ายบ่งชี้ห้องปฏิบัติการ 15:10:00 - 19 ก.พ. 2563
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator) 14:48:00 - 19 ก.พ. 2563
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๓ อาคารไทยออยล์ 14:34:00 - 19 ก.พ. 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 15:44:00 - 18 ก.พ. 2563
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง 15:40:00 - 18 ก.พ. 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ตู้เย็นเก็บเลือด 10:44:00 - 18 ก.พ. 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ีราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องศัลยกรรมกระดูก 13:44:00 - 14 ก.พ. 2563
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 15:04:00 - 13 ก.พ. 2563
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพัก 08:29:00 - 11 ก.พ. 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงพยาบาลแหลมฉบัง (อาคารสิรินธร) 08:26:00 - 11 ก.พ. 2563
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารผู้ป่วยนอก 08:18:00 - 11 ก.พ. 2563
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๒ อาคารไทยออยล์ 12:29:00 - 22 ม.ค. 2563
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13:23:00 - 20 ม.ค. 2563
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแสตเลสสำหรับวางของ 09:30:00 - 15 ม.ค. 2563
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางสแตนเลส 09:29:00 - 15 ม.ค. 2563
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 13:32:00 - 02 ม.ค. 2563
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เงินบริจาค 15:02:00 - 27 ธ.ค. 2562
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 9 เดือน 10:09:00 - 04 ธ.ค. 2562
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 15:59:00 - 03 ธ.ค. 2562
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมติดตั้ง เงินบริจาค 14:17:00 - 25 ต.ค. 2562
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของงานผู้ป่วยนอก เงินบริจาค 09:04:00 - 17 ต.ค. 2562
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้า 5 เครื่อง (เงินบริจาค) 13:58:00 - 10 ต.ค. 2562
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 13:50:00 - 04 ต.ค. 2562
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 13:50:00 - 04 ต.ค. 2562
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องผู้ป่วยในหญิง) 10:13:00 - 27 ก.ย. 2562
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 08:56:00 - 25 ก.ย. 2562
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 11:32:00 - 19 ก.ย. 2562
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 13:51:00 - 11 ก.ย. 2562
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด (งานรักษาความปลอดภัย) 10:54:00 - 11 ก.ย. 2562
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด 10:53:00 - 11 ก.ย. 2562
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องพิเศษ ทางเดิน กลุ่มงานเภสัชกรรม) 12:47:00 - 09 ก.ย. 2562
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรับหลังคาโรงจอดรถพร้อมเทพื้น 11:12:00 - 07 ก.ย. 2562
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 13:48:00 - 03 ก.ย. 2562
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โทรศัพท์ไร้สาย ของอาคารไทยออยล์ 14:23:00 - 21 ส.ค. 2562
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13:53:00 - 20 ส.ค. 2562
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 15:09:00 - 16 ส.ค. 2562
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบปร... 15:05:00 - 16 ส.ค. 2562
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 14:51:00 - 16 ส.ค. 2562
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2563 14:57:00 - 15 ส.ค. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและHb Typing 14:33:00 - 08 ส.ค. 2562
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวทยากายวิภาค ปีงบ 2563 14:32:00 - 08 ส.ค. 2562
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบ 2563 14:30:00 - 08 ส.ค. 2562
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง 13:31:00 - 08 ส.ค. 2562
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบ 2563 11:42:00 - 08 ส.ค. 2562
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 13:47:00 - 02 ส.ค. 2562
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2563 10:17:00 - 02 ส.ค. 2562
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบประมาณ 2563 10:07:00 - 02 ส.ค. 2562
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 15:28:00 - 24 ก.ค 2562
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ งบยาเสพติด 10:45:00 - 24 ก.ค 2562
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ (แบบเลขที่ 10014) 10:13:00 - 17 ก.ค 2562
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยการเข้า-ออก ภายในอาคารไทยออยล์ 13:58:00 - 10 ก.ค 2562
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 17:38:00 - 04 ก.ค 2562
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 13:46:00 - 02 ก.ค 2562
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 17:06:00 - 01 ก.ค 2562
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการผู... 16:11:00 - 27 มิ.ย. 2562
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 15:49:00 - 21 มิ.ย. 2562
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขปัองกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้น ๓ อาคารสิรินธร 15:13:00 - 21 มิ.ย. 2562
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump... 15:57:00 - 20 มิ.ย. 2562
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารส... 15:04:00 - 11 มิ.ย. 2562
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:08:00 - 10 มิ.ย. 2562
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:06:00 - 10 มิ.ย. 2562
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 15:41:00 - 07 มิ.ย. 2562
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 3 โครงการ 13:20:00 - 06 มิ.ย. 2562
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2563 13:55:00 - 05 มิ.ย. 2562
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 13:45:00 - 03 มิ.ย. 2562
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 14:11:00 - 22 พ.ค. 2562
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 10:41:00 - 15 พ.ค. 2562
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดทำม่านกั้นเตียงผู้ป่วย 15:49:00 - 14 พ.ค. 2562
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 15:35:00 - 14 พ.ค. 2562
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 20 เมตร 15:10:00 - 14 พ.ค. 2562
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัด 12:51:00 - 08 พ.ค. 2562
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 10:10:00 - 08 พ.ค. 2562
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอภาพและบันทึก (Defibril... 13:17:00 - 03 พ.ค. 2562
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 39 ... 08:49:00 - 02 พ.ค. 2562
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 13:44:00 - 01 พ.ค. 2562
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันโลหิต 7 เครื่อง 11:31:00 - 22 ม.ย. 2562
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 11:16:00 - 22 ม.ย. 2562
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องปั่นแยกตะกอนเม็ดเลือดแดง (Centrifuge) 15:05:00 - 09 ม.ย. 2562
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:33:00 - 05 ม.ย. 2562
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO... 15:22:00 - 04 ม.ย. 2562
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 14:36:00 - 04 ม.ย. 2562
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถลากจูงระบบไฟฟ้า ยืนขับ 14:18:00 - 04 ม.ย. 2562
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถสี่ล้อบรรทุกไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 13:52:00 - 04 ม.ย. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 โครงการ 15:15:00 - 03 ม.ย. 2562
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:31:00 - 02 ม.ย. 2562
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36 โครงการ 15:33:00 - 01 ม.ย. 2562
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 โครงการ 14:27:00 - 01 ม.ย. 2562
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 13:43:00 - 01 ม.ย. 2562
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกีซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อ... 14:42:00 - 29 มี.ค. 2562
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasou... 14:00:00 - 27 มี.ค. 2562
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:23:00 - 22 มี.ค. 2562
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:53:00 - 18 มี.ค. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:03:00 - 18 มี.ค. 2562
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ 14:18:00 - 18 มี.ค. 2562
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามกา... 17:38:00 - 14 มี.ค. 2562
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติด... 17:32:00 - 14 มี.ค. 2562
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14:21:00 - 14 มี.ค. 2562
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล 14:08:00 - 14 มี.ค. 2562
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง 14:07:00 - 14 มี.ค. 2562
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:15:00 - 12 มี.ค. 2562
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 14:10:00 - 11 มี.ค. 2562
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 10:47:00 - 08 มี.ค. 2562
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงสำหรับทารกแรกเกิด 09:20:00 - 08 มี.ค. 2562
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา 13:57:00 - 07 มี.ค. 2562
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในแรกเกิด 13:55:00 - 07 มี.ค. 2562
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:36:00 - 07 มี.ค. 2562
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:34:00 - 05 มี.ค. 2562
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:07:00 - 04 มี.ค. 2562
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 13:37:00 - 04 มี.ค. 2562
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:33:00 - 04 มี.ค. 2562
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:05:00 - 01 มี.ค. 2562
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:30:00 - 01 มี.ค. 2562
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 16:33:00 - 28 ก.พ. 2562
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 17:18:00 - 27 ก.พ. 2562
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09:59:00 - 27 ก.พ. 2562
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 8 รายการ 09:56:00 - 27 ก.พ. 2562
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันสอดแขน 09:05:00 - 27 ก.พ. 2562
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 09:04:00 - 27 ก.พ. 2562
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 10:11:00 - 26 ก.พ. 2562
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 09:53:00 - 26 ก.พ. 2562
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:52:00 - 26 ก.พ. 2562
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 17:41:00 - 25 ก.พ. 2562
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคาร/ป้ายโรงพยาบาล 15:29:00 - 22 ก.พ. 2562
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาตู้ ATS อาคารสิรินธร 14:21:00 - 22 ก.พ. 2562
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสถานีท่อนิวส์มาติกส์ 1 สถานี 2 จุดย่อย 13:36:00 - 22 ก.พ. 2562
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐... 09:49:00 - 21 ก.พ. 2562
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบยาเสพติด 10:28:00 - 18 ก.พ. 2562
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งบยาเสพติด 10:26:00 - 14 ก.พ. 2562
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ งบยาเสพติด 10:24:00 - 14 ก.พ. 2562
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ งบยาเสพติด 10:21:00 - 14 ก.พ. 2562
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันบวก 09:11:00 - 14 ก.พ. 2562
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บเลือด 09:10:00 - 14 ก.พ. 2562
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:03:00 - 13 ก.พ. 2562
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:53:00 - 13 ก.พ. 2562
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องซีสถุงเลือด 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้สแตนเลสข้างเตียง 44 ตัว 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 10:45:00 - 13 ก.พ. 2562
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:26:00 - 11 ก.พ. 2562
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:30:00 - 11 ก.พ. 2562
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:54:00 - 07 ก.พ. 2562
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบยาเสพติด 10:34:00 - 07 ก.พ. 2562
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:32:00 - 07 ก.พ. 2562
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:15:00 - 07 ก.พ. 2562
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบยาเสพติด 10:11:00 - 07 ก.พ. 2562
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15:35:00 - 05 ก.พ. 2562
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 13:32:00 - 04 ก.พ. 2562
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จ... 14:12:00 - 31 ม.ค. 2562
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด 13:20:00 - 31 ม.ค. 2562
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่... 17:51:00 - 30 ม.ค. 2562
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 โครงการ 13:50:00 - 30 ม.ค. 2562
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซา... 09:34:00 - 29 ม.ค. 2562
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทค... 16:27:00 - 23 ม.ค. 2562
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:45:00 - 21 ม.ค. 2562
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องขูดหินปูนและเกลารากฟัน 12:19:00 - 21 ม.ค. 2562
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 14:54:00 - 18 ม.ค. 2562
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูก 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้ชีวนิรภัย (Biosafty Carbinet Class ll) 10:29:00 - 18 ม.ค. 2562
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 13:37:00 - 14 ม.ค. 2562
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารไทยออยล์ 11:28:00 - 07 ม.ค. 2562
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภ... 09:27:00 - 07 ม.ค. 2562
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 13:30:00 - 04 ม.ค. 2562
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 13:30:00 - 04 ม.ค. 2562
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17:02:00 - 03 ม.ค. 2562
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดัน จำนวน 3 รายการ 16:57:00 - 26 ธ.ค. 2561
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 13:35:00 - 03 ธ.ค. 2561
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ... 10:57:00 - 16 พ.ย. 2561
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ปีงบประมาณ... 14:01:00 - 06 พ.ย. 2561
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2562 13:00:00 - 06 พ.ย. 2561
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 13:36:00 - 02 พ.ย. 2561
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางปล่องทิ้งขยะ อาคาร 114 เตียง 13:26:00 - 02 พ.ย. 2561
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเเสง 08:00:00 - 29 ต.ค. 2561
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเสียง 08:01:00 - 28 ต.ค. 2561
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควา... 15:52:00 - 25 ต.ค. 2561
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 13:34:00 - 17 ต.ค. 2561
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อปล่องทิ้งผ้าพร้อมติดตั้ง 10:48:00 - 02 ต.ค. 2561
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดด... 09:45:00 - 21 ก.ย. 2561
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อโคมไฟและเสาไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง 13:00:00 - 07 ก.ย. 2561
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 13:07:00 - 01 ก.ย. 2561
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตบแต่งแผนกเอกซเรย์ 12:04:00 - 01 ก.ย. 2561
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร อาคารโรงครัว 11:22:00 - 01 ก.ย. 2561
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำ... 15:45:00 - 31 ส.ค. 2561
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 กิโลวัตต์ 15:39:00 - 31 ส.ค. 2561
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... 08:45:00 - 30 ส.ค. 2561
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:23:00 - 28 ส.ค. 2561
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Inf... 10:07:00 - 27 ส.ค. 2561
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน 08:54:00 - 27 ส.ค. 2561
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลิิิก ระยะ... 16:14:00 - 24 ส.ค. 2561
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร... 10:35:00 - 22 ส.ค. 2561
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 15:23:00 - 20 ส.ค. 2561
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 11 รายการ 14:57:00 - 20 ส.ค. 2561
317 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อ และ Hb Typing ปี... 10:55:00 - 20 ส.ค. 2561
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 30 รายการ 09:55:00 - 20 ส.ค. 2561
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตู้ Main DB ระบบไฟฟ้า อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 12:35:00 - 18 ส.ค. 2561
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน 15:06:00 - 16 ส.ค. 2561
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว โลชั่นทากันยุง 14:07:00 - 15 ส.ค. 2561
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:16:00 - 08 ส.ค. 2561
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2562 09:06:00 - 08 ส.ค. 2561
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 13:39:00 - 06 ส.ค. 2561
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:10:00 - 03 ส.ค. 2561
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 10:36:00 - 25 ก.ค 2561
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดโปรแกรมไวรัส 10:35:00 - 25 ก.ค 2561
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานเปลระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:55:00 - 24 ก.ค 2561
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor... 11:37:00 - 23 ก.ค 2561
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมา ซักอบรีด 08:27:00 - 23 ก.ค 2561
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12:00:00 - 22 ก.ค 2561
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๔ 16:20:00 - 21 ก.ค 2561
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำน... 17:40:00 - 19 ก.ค 2561
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 11:07:00 - 18 ก.ค 2561
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพ... 14:42:00 - 16 ก.ค 2561
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 3 เครื่อง 13:38:00 - 16 ก.ค 2561
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 12:25:00 - 16 ก.ค 2561
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจ 08:30:00 - 16 ก.ค 2561
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 08:29:00 - 16 ก.ค 2561
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำ 14:31:00 - 12 ก.ค 2561
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจท 08:26:00 - 04 ก.ค 2561
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 25... 18:50:00 - 03 ก.ค 2561
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ ... 18:36:00 - 03 ก.ค 2561
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบสูญญากาศ 14:40:00 - 03 ก.ค 2561
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี... 14:42:00 - 29 มิ.ย. 2561
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้นดาดฟ้า อาคารสิรินธร 15:18:00 - 26 มิ.ย. 2561
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกรองอากาศ 13:01:00 - 25 มิ.ย. 2561
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสำหรับจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง... 10:54:00 - 25 มิ.ย. 2561
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพทย์อัต... 09:29:00 - 25 มิ.ย. 2561
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหลังเซเว่น 16:01:00 - 22 มิ.ย. 2561
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (ult... 14:42:00 - 22 มิ.ย. 2561
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 15:49:00 - 20 มิ.ย. 2561
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 15:12:00 - 19 มิ.ย. 2561
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 09:15:00 - 19 มิ.ย. 2561
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 10:09:00 - 14 มิ.ย. 2561
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสำหรับจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบสำรองและกูคืนระบบ... 09:06:00 - 14 มิ.ย. 2561
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาค... 10:35:00 - 08 มิ.ย. 2561
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 08:58:00 - 08 มิ.ย. 2561
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 10:46:00 - 05 มิ.ย. 2561
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารสิรินธร เป็นหน่วยให้บริการ ANC/ANC Hi... 14:48:00 - 03 มิ.ย. 2561
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ยูนิตเคลื่อนที่ 08:13:00 - 01 มิ.ย. 2561
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องฉายแสง 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม 10:14:00 - 31 พ.ค. 2561
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากั้นโถงทางเดิน ข้างห้องเทคนิคการแพทย์ 14:13:00 - 28 พ.ค. 2561
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม) 12:39:00 - 25 พ.ค. 2561
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล) 12:38:00 - 25 พ.ค. 2561
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (ชันสูตร) 09:18:00 - 23 พ.ค. 2561
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางคอมพิวเตอร์ 11:19:00 - 22 พ.ค. 2561
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน (Cei... 10:48:00 - 18 พ.ค. 2561
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 15:07:00 - 17 พ.ค. 2561
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ระยะเวลา 4 เดือน ด้วยวิธีประก... 14:03:00 - 07 พ.ค. 2561
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน 15:07:00 - 04 พ.ค. 2561
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง 18:36:00 - 30 ม.ย. 2561
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15:27:00 - 19 ม.ย. 2561
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ สำหรับเด็ก 11:45:00 - 18 ม.ย. 2561
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15:16:00 - 17 ม.ย. 2561
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 16:32:00 - 10 ม.ย. 2561
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องวัด BP พร้อมออกซิเจนในเลือด จำนวน ๖ เครื่อง 14:38:00 - 09 ม.ย. 2561
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถขับเคลื่อนไฟฟ้า 13:24:00 - 05 ม.ย. 2561
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 114 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:35:00 - 04 ม.ย. 2561
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 09:30:00 - 02 ม.ย. 2561
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบฆ่าเชื้อห้องกึ่ง negative pressure อาคารผู้ป่ว... 15:20:00 - 01 ม.ย. 2561
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 15:57:00 - 30 มี.ค. 2561
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:40:00 - 30 มี.ค. 2561
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง ระยะเวลา 5 เดือน 16:48:00 - 29 มี.ค. 2561
389 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 14:29:00 - 29 มี.ค. 2561
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง 16:45:00 - 28 มี.ค. 2561
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ+เก้าอี้เอนกประสงค์ 16:18:00 - 28 มี.ค. 2561
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม+เก้าอี้สำนักงาน 16:17:00 - 28 มี.ค. 2561
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์ 17:37:00 - 27 มี.ค. 2561
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน... 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 5 เดือน ปี 2561 15:53:00 - 26 มี.ค. 2561
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก 15:49:00 - 26 มี.ค. 2561
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว 13:23:00 - 26 มี.ค. 2561
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเวรเปล 11:06:00 - 26 มี.ค. 2561
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 11:32:00 - 20 มี.ค. 2561
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น... 11:31:00 - 20 มี.ค. 2561
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 3 รายการ 09:56:00 - 16 มี.ค. 2561
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก 13:24:00 - 15 มี.ค. 2561
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (R... 11:32:00 - 12 มี.ค. 2561
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบิน 09:25:00 - 12 มี.ค. 2561
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้แช่เวชภัณฑ์ แบบ 2 ประตู 09:24:00 - 12 มี.ค. 2561
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ 14:35:00 - 09 มี.ค. 2561
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง 14:30:00 - 09 มี.ค. 2561
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ 13:36:00 - 09 มี.ค. 2561
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drive l... 09:58:00 - 07 มี.ค. 2561
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 16:50:00 - 06 มี.ค. 2561
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 13 รายการ 10:01:00 - 05 มี.ค. 2561
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 09:21:00 - 28 ก.พ. 2561
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 16:15:00 - 26 ก.พ. 2561
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก แฟลตแพทย์. 15:38:00 - 24 ก.พ. 2561
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN คอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 10:50:00 - 24 ก.พ. 2561
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเดินสายระบบทีวีดิจิตอลภายในอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:55:00 - 23 ก.พ. 2561
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:50:00 - 23 ก.พ. 2561
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมการดูกใบ... 16:12:00 - 22 ก.พ. 2561
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 6 เดือน 18:32:00 - 20 ก.พ. 2561
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ระยะเวลา 6 เดือน 20:16:00 - 19 ก.พ. 2561
423 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน 19:02:00 - 19 ก.พ. 2561
424 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน 16:27:00 - 19 ก.พ. 2561
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 15:07:00 - 19 ก.พ. 2561
426 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบับรัดตัวของมดลูก 13:34:00 - 19 ก.พ. 2561
427 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 10:58:00 - 19 ก.พ. 2561
428 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องส่องหลอดลม (Laryngoscope blades) 10:02:00 - 19 ก.พ. 2561
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:50:00 - 18 ก.พ. 2561
430 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมกระดูกใบหน้าแลขาก... 13:41:00 - 14 ก.พ. 2561
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 09:58:00 - 13 ก.พ. 2561
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันบวกสำหรับทารก 08:39:00 - 13 ก.พ. 2561
433 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมสีอาคารสิรินธร 14:44:00 - 12 ก.พ. 2561
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมสำหรับเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน (Compact... 14:39:00 - 12 ก.พ. 2561
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสายเมนชั่วคราว อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 13:28:00 - 12 ก.พ. 2561
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 09:49:00 - 12 ก.พ. 2561
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 16:00:00 - 08 ก.พ. 2561
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องอุ่นละลายเลือด รุ่น BTM-๖ 15:18:00 - 06 ก.พ. 2561
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 16 ตัว 10:47:00 - 06 ก.พ. 2561
440 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2560 (เงินบำรุง) 14:15:00 - 05 ก.พ. 2561
441 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้... 15:01:00 - 25 ม.ค. 2561
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจเพาะเชื้อ และ Hb typing 14:18:00 - 25 ม.ค. 2561
443 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (... 14:16:00 - 24 ม.ค. 2561
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ขนาด 10... 14:09:00 - 19 ม.ค. 2561
445 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:30:00 - 17 ม.ค. 2561
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก 11:21:00 - 17 ม.ค. 2561
447 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU 11:19:00 - 17 ม.ค. 2561
448 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค 11:03:00 - 17 ม.ค. 2561
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง รพ.แหลมฉบัง 09:47:00 - 04 ม.ค. 2561
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:31:00 - 29 ธ.ค. 2560
451 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาางยูนิตทัตกรรมเคลื่อนที่ 14:06:06 - 15 ธ.ค. 2560
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางผ้าคลุมโต๊ะ 12:33:28 - 13 ธ.ค. 2560
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ 14:35:33 - 08 ธ.ค. 2560
454 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 08:57:56 - 29 พ.ย. 2560
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานติดตั้งผ้าม่าน อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 15:12:25 - 28 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์