หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของงานผู้ป่วยนอก เงินบริจาค 09:04:00 - 17 ต.ค. 2562
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้า 5 เครื่อง (เงินบริจาค) 13:58:00 - 10 ต.ค. 2562
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องผู้ป่วยในหญิง) 10:13:00 - 27 ก.ย. 2562
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 08:56:00 - 25 ก.ย. 2562
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 11:32:00 - 19 ก.ย. 2562
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 13:51:00 - 11 ก.ย. 2562
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด (งานรักษาความปลอดภัย) 10:54:00 - 11 ก.ย. 2562
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด 10:53:00 - 11 ก.ย. 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องพิเศษ ทางเดิน กลุ่มงานเภสัชกรรม) 12:47:00 - 09 ก.ย. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรับหลังคาโรงจอดรถพร้อมเทพื้น 11:12:00 - 07 ก.ย. 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โทรศัพท์ไร้สาย ของอาคารไทยออยล์ 14:23:00 - 21 ส.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13:53:00 - 20 ส.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 15:09:00 - 16 ส.ค. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบปร... 15:05:00 - 16 ส.ค. 2562
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 14:51:00 - 16 ส.ค. 2562
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2563 14:57:00 - 15 ส.ค. 2562
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและHb Typing 14:33:00 - 08 ส.ค. 2562
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวทยากายวิภาค ปีงบ 2563 14:32:00 - 08 ส.ค. 2562
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบ 2563 14:30:00 - 08 ส.ค. 2562
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง 13:31:00 - 08 ส.ค. 2562
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบ 2563 11:42:00 - 08 ส.ค. 2562
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2563 10:17:00 - 02 ส.ค. 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบประมาณ 2563 10:07:00 - 02 ส.ค. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 15:28:00 - 24 ก.ค 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ งบยาเสพติด 10:45:00 - 24 ก.ค 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ (แบบเลขที่ 10014) 10:13:00 - 17 ก.ค 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยการเข้า-ออก ภายในอาคารไทยออยล์ 13:58:00 - 10 ก.ค 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 17:38:00 - 04 ก.ค 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 17:06:00 - 01 ก.ค 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการผู... 16:11:00 - 27 มิ.ย. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 15:49:00 - 21 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขปัองกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้น ๓ อาคารสิรินธร 15:13:00 - 21 มิ.ย. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump... 15:57:00 - 20 มิ.ย. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารส... 15:04:00 - 11 มิ.ย. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:08:00 - 10 มิ.ย. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:06:00 - 10 มิ.ย. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 15:41:00 - 07 มิ.ย. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 3 โครงการ 13:20:00 - 06 มิ.ย. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2563 13:55:00 - 05 มิ.ย. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 14:11:00 - 22 พ.ค. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 10:41:00 - 15 พ.ค. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดทำม่านกั้นเตียงผู้ป่วย 15:49:00 - 14 พ.ค. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 15:35:00 - 14 พ.ค. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 20 เมตร 15:10:00 - 14 พ.ค. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัด 12:51:00 - 08 พ.ค. 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 10:10:00 - 08 พ.ค. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอภาพและบันทึก (Defibril... 13:17:00 - 03 พ.ค. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 39 ... 08:49:00 - 02 พ.ค. 2562
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันโลหิต 7 เครื่อง 11:31:00 - 22 ม.ย. 2562
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 11:16:00 - 22 ม.ย. 2562
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องปั่นแยกตะกอนเม็ดเลือดแดง (Centrifuge) 15:05:00 - 09 ม.ย. 2562
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:33:00 - 05 ม.ย. 2562
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO... 15:22:00 - 04 ม.ย. 2562
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 14:36:00 - 04 ม.ย. 2562
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถลากจูงระบบไฟฟ้า ยืนขับ 14:18:00 - 04 ม.ย. 2562
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถสี่ล้อบรรทุกไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 13:52:00 - 04 ม.ย. 2562
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 โครงการ 15:15:00 - 03 ม.ย. 2562
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:31:00 - 02 ม.ย. 2562
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36 โครงการ 15:33:00 - 01 ม.ย. 2562
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 โครงการ 14:27:00 - 01 ม.ย. 2562
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกีซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อ... 14:42:00 - 29 มี.ค. 2562
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasou... 14:00:00 - 27 มี.ค. 2562
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:23:00 - 22 มี.ค. 2562
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:53:00 - 18 มี.ค. 2562
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:03:00 - 18 มี.ค. 2562
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ 14:18:00 - 18 มี.ค. 2562
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามกา... 17:38:00 - 14 มี.ค. 2562
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติด... 17:32:00 - 14 มี.ค. 2562
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14:21:00 - 14 มี.ค. 2562
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล 14:08:00 - 14 มี.ค. 2562
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง 14:07:00 - 14 มี.ค. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:15:00 - 12 มี.ค. 2562
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 14:10:00 - 11 มี.ค. 2562
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 10:47:00 - 08 มี.ค. 2562
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงสำหรับทารกแรกเกิด 09:20:00 - 08 มี.ค. 2562
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา 13:57:00 - 07 มี.ค. 2562
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในแรกเกิด 13:55:00 - 07 มี.ค. 2562
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:36:00 - 07 มี.ค. 2562
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:34:00 - 05 มี.ค. 2562
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:07:00 - 04 มี.ค. 2562
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:33:00 - 04 มี.ค. 2562
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:05:00 - 01 มี.ค. 2562
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:30:00 - 01 มี.ค. 2562
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 16:33:00 - 28 ก.พ. 2562
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 17:18:00 - 27 ก.พ. 2562
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09:59:00 - 27 ก.พ. 2562
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 8 รายการ 09:56:00 - 27 ก.พ. 2562
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันสอดแขน 09:05:00 - 27 ก.พ. 2562
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 09:04:00 - 27 ก.พ. 2562
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 10:11:00 - 26 ก.พ. 2562
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 09:53:00 - 26 ก.พ. 2562
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:52:00 - 26 ก.พ. 2562
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 17:41:00 - 25 ก.พ. 2562
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคาร/ป้ายโรงพยาบาล 15:29:00 - 22 ก.พ. 2562
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาตู้ ATS อาคารสิรินธร 14:21:00 - 22 ก.พ. 2562
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสถานีท่อนิวส์มาติกส์ 1 สถานี 2 จุดย่อย 13:36:00 - 22 ก.พ. 2562
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐... 09:49:00 - 21 ก.พ. 2562
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบยาเสพติด 10:28:00 - 18 ก.พ. 2562
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งบยาเสพติด 10:26:00 - 14 ก.พ. 2562
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ งบยาเสพติด 10:24:00 - 14 ก.พ. 2562
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ งบยาเสพติด 10:21:00 - 14 ก.พ. 2562
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันบวก 09:11:00 - 14 ก.พ. 2562
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บเลือด 09:10:00 - 14 ก.พ. 2562
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:03:00 - 13 ก.พ. 2562
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:53:00 - 13 ก.พ. 2562
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องซีสถุงเลือด 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้สแตนเลสข้างเตียง 44 ตัว 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 10:45:00 - 13 ก.พ. 2562
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:26:00 - 11 ก.พ. 2562
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:30:00 - 11 ก.พ. 2562
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:54:00 - 07 ก.พ. 2562
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบยาเสพติด 10:34:00 - 07 ก.พ. 2562
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:32:00 - 07 ก.พ. 2562
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:15:00 - 07 ก.พ. 2562
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบยาเสพติด 10:11:00 - 07 ก.พ. 2562
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15:35:00 - 05 ก.พ. 2562
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จ... 14:12:00 - 31 ม.ค. 2562
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด 13:20:00 - 31 ม.ค. 2562
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่... 17:51:00 - 30 ม.ค. 2562
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 โครงการ 13:50:00 - 30 ม.ค. 2562
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซา... 09:34:00 - 29 ม.ค. 2562
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทค... 16:27:00 - 23 ม.ค. 2562
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:45:00 - 21 ม.ค. 2562
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องขูดหินปูนและเกลารากฟัน 12:19:00 - 21 ม.ค. 2562
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 14:54:00 - 18 ม.ค. 2562
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูก 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้ชีวนิรภัย (Biosafty Carbinet Class ll) 10:29:00 - 18 ม.ค. 2562
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 13:37:00 - 14 ม.ค. 2562
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารไทยออยล์ 11:28:00 - 07 ม.ค. 2562
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภ... 09:27:00 - 07 ม.ค. 2562
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17:02:00 - 03 ม.ค. 2562
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดัน จำนวน 3 รายการ 16:57:00 - 26 ธ.ค. 2561
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ... 10:57:00 - 16 พ.ย. 2561
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ปีงบประมาณ... 14:01:00 - 06 พ.ย. 2561
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2562 13:00:00 - 06 พ.ย. 2561
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางปล่องทิ้งขยะ อาคาร 114 เตียง 13:26:00 - 02 พ.ย. 2561
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเเสง 08:00:00 - 29 ต.ค. 2561
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเสียง 08:01:00 - 28 ต.ค. 2561
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควา... 15:52:00 - 25 ต.ค. 2561
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 13:34:00 - 17 ต.ค. 2561
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อปล่องทิ้งผ้าพร้อมติดตั้ง 10:48:00 - 02 ต.ค. 2561
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดด... 09:45:00 - 21 ก.ย. 2561
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อโคมไฟและเสาไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง 13:00:00 - 07 ก.ย. 2561
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 13:07:00 - 01 ก.ย. 2561
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตบแต่งแผนกเอกซเรย์ 12:04:00 - 01 ก.ย. 2561
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร อาคารโรงครัว 11:22:00 - 01 ก.ย. 2561
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำ... 15:45:00 - 31 ส.ค. 2561
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 กิโลวัตต์ 15:39:00 - 31 ส.ค. 2561
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... 08:45:00 - 30 ส.ค. 2561
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:23:00 - 28 ส.ค. 2561
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Inf... 10:07:00 - 27 ส.ค. 2561
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน 08:54:00 - 27 ส.ค. 2561
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลิิิก ระยะ... 16:14:00 - 24 ส.ค. 2561
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร... 10:35:00 - 22 ส.ค. 2561
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 15:23:00 - 20 ส.ค. 2561
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 11 รายการ 14:57:00 - 20 ส.ค. 2561
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อ และ Hb Typing ปี... 10:55:00 - 20 ส.ค. 2561
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 30 รายการ 09:55:00 - 20 ส.ค. 2561
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตู้ Main DB ระบบไฟฟ้า อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 12:35:00 - 18 ส.ค. 2561
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน 15:06:00 - 16 ส.ค. 2561
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว โลชั่นทากันยุง 14:07:00 - 15 ส.ค. 2561
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:16:00 - 08 ส.ค. 2561
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2562 09:06:00 - 08 ส.ค. 2561
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 13:39:00 - 06 ส.ค. 2561
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:10:00 - 03 ส.ค. 2561
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 10:36:00 - 25 ก.ค 2561
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดโปรแกรมไวรัส 10:35:00 - 25 ก.ค 2561
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานเปลระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:55:00 - 24 ก.ค 2561
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor... 11:37:00 - 23 ก.ค 2561
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมา ซักอบรีด 08:27:00 - 23 ก.ค 2561
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12:00:00 - 22 ก.ค 2561
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๔ 16:20:00 - 21 ก.ค 2561
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำน... 17:40:00 - 19 ก.ค 2561
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 11:07:00 - 18 ก.ค 2561
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพ... 14:42:00 - 16 ก.ค 2561
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 3 เครื่อง 13:38:00 - 16 ก.ค 2561
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 12:25:00 - 16 ก.ค 2561
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจ 08:30:00 - 16 ก.ค 2561
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 08:29:00 - 16 ก.ค 2561
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำ 14:31:00 - 12 ก.ค 2561
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจท 08:26:00 - 04 ก.ค 2561
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 25... 18:50:00 - 03 ก.ค 2561
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ ... 18:36:00 - 03 ก.ค 2561
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบสูญญากาศ 14:40:00 - 03 ก.ค 2561
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี... 14:42:00 - 29 มิ.ย. 2561
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้นดาดฟ้า อาคารสิรินธร 15:18:00 - 26 มิ.ย. 2561
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกรองอากาศ 13:01:00 - 25 มิ.ย. 2561
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสำหรับจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง... 10:54:00 - 25 มิ.ย. 2561
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพทย์อัต... 09:29:00 - 25 มิ.ย. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหลังเซเว่น 16:01:00 - 22 มิ.ย. 2561
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (ult... 14:42:00 - 22 มิ.ย. 2561
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 15:49:00 - 20 มิ.ย. 2561
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 15:12:00 - 19 มิ.ย. 2561
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 09:15:00 - 19 มิ.ย. 2561
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 10:09:00 - 14 มิ.ย. 2561
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสำหรับจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบสำรองและกูคืนระบบ... 09:06:00 - 14 มิ.ย. 2561
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาค... 10:35:00 - 08 มิ.ย. 2561
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 08:58:00 - 08 มิ.ย. 2561
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 10:46:00 - 05 มิ.ย. 2561
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารสิรินธร เป็นหน่วยให้บริการ ANC/ANC Hi... 14:48:00 - 03 มิ.ย. 2561
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ยูนิตเคลื่อนที่ 08:13:00 - 01 มิ.ย. 2561
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องฉายแสง 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม 10:14:00 - 31 พ.ค. 2561
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากั้นโถงทางเดิน ข้างห้องเทคนิคการแพทย์ 14:13:00 - 28 พ.ค. 2561
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม) 12:39:00 - 25 พ.ค. 2561
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล) 12:38:00 - 25 พ.ค. 2561
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (ชันสูตร) 09:18:00 - 23 พ.ค. 2561
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางคอมพิวเตอร์ 11:19:00 - 22 พ.ค. 2561
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน (Cei... 10:48:00 - 18 พ.ค. 2561
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 15:07:00 - 17 พ.ค. 2561
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ระยะเวลา 4 เดือน ด้วยวิธีประก... 14:03:00 - 07 พ.ค. 2561
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน 15:07:00 - 04 พ.ค. 2561
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง 18:36:00 - 30 ม.ย. 2561
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15:27:00 - 19 ม.ย. 2561
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ สำหรับเด็ก 11:45:00 - 18 ม.ย. 2561
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15:16:00 - 17 ม.ย. 2561
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 16:32:00 - 10 ม.ย. 2561
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องวัด BP พร้อมออกซิเจนในเลือด จำนวน ๖ เครื่อง 14:38:00 - 09 ม.ย. 2561
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถขับเคลื่อนไฟฟ้า 13:24:00 - 05 ม.ย. 2561
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 114 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:35:00 - 04 ม.ย. 2561
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 09:30:00 - 02 ม.ย. 2561
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบฆ่าเชื้อห้องกึ่ง negative pressure อาคารผู้ป่ว... 15:20:00 - 01 ม.ย. 2561
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 15:57:00 - 30 มี.ค. 2561
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:40:00 - 30 มี.ค. 2561
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง ระยะเวลา 5 เดือน 16:48:00 - 29 มี.ค. 2561
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 14:29:00 - 29 มี.ค. 2561
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง 16:45:00 - 28 มี.ค. 2561
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ+เก้าอี้เอนกประสงค์ 16:18:00 - 28 มี.ค. 2561
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม+เก้าอี้สำนักงาน 16:17:00 - 28 มี.ค. 2561
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์ 17:37:00 - 27 มี.ค. 2561
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน... 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 5 เดือน ปี 2561 15:53:00 - 26 มี.ค. 2561
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก 15:49:00 - 26 มี.ค. 2561
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว 13:23:00 - 26 มี.ค. 2561
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเวรเปล 11:06:00 - 26 มี.ค. 2561
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 11:32:00 - 20 มี.ค. 2561
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น... 11:31:00 - 20 มี.ค. 2561
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 3 รายการ 09:56:00 - 16 มี.ค. 2561
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก 13:24:00 - 15 มี.ค. 2561
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (R... 11:32:00 - 12 มี.ค. 2561
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบิน 09:25:00 - 12 มี.ค. 2561
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้แช่เวชภัณฑ์ แบบ 2 ประตู 09:24:00 - 12 มี.ค. 2561
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ 14:35:00 - 09 มี.ค. 2561
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง 14:30:00 - 09 มี.ค. 2561
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ 13:36:00 - 09 มี.ค. 2561
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drive l... 09:58:00 - 07 มี.ค. 2561
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 16:50:00 - 06 มี.ค. 2561
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 13 รายการ 10:01:00 - 05 มี.ค. 2561
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 09:21:00 - 28 ก.พ. 2561
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 16:15:00 - 26 ก.พ. 2561
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก แฟลตแพทย์. 15:38:00 - 24 ก.พ. 2561
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN คอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 10:50:00 - 24 ก.พ. 2561
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเดินสายระบบทีวีดิจิตอลภายในอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:55:00 - 23 ก.พ. 2561
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:50:00 - 23 ก.พ. 2561
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมการดูกใบ... 16:12:00 - 22 ก.พ. 2561
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 6 เดือน 18:32:00 - 20 ก.พ. 2561
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ระยะเวลา 6 เดือน 20:16:00 - 19 ก.พ. 2561
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน 19:02:00 - 19 ก.พ. 2561
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน 16:27:00 - 19 ก.พ. 2561
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 15:07:00 - 19 ก.พ. 2561
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบับรัดตัวของมดลูก 13:34:00 - 19 ก.พ. 2561
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 10:58:00 - 19 ก.พ. 2561
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องส่องหลอดลม (Laryngoscope blades) 10:02:00 - 19 ก.พ. 2561
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:50:00 - 18 ก.พ. 2561
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมกระดูกใบหน้าแลขาก... 13:41:00 - 14 ก.พ. 2561
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 09:58:00 - 13 ก.พ. 2561
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันบวกสำหรับทารก 08:39:00 - 13 ก.พ. 2561
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมสีอาคารสิรินธร 14:44:00 - 12 ก.พ. 2561
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมสำหรับเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน (Compact... 14:39:00 - 12 ก.พ. 2561
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสายเมนชั่วคราว อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 13:28:00 - 12 ก.พ. 2561
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 09:49:00 - 12 ก.พ. 2561
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 16:00:00 - 08 ก.พ. 2561
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องอุ่นละลายเลือด รุ่น BTM-๖ 15:18:00 - 06 ก.พ. 2561
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 16 ตัว 10:47:00 - 06 ก.พ. 2561
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2560 (เงินบำรุง) 14:15:00 - 05 ก.พ. 2561
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้... 15:01:00 - 25 ม.ค. 2561
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจเพาะเชื้อ และ Hb typing 14:18:00 - 25 ม.ค. 2561
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (... 14:16:00 - 24 ม.ค. 2561
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ขนาด 10... 14:09:00 - 19 ม.ค. 2561
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:30:00 - 17 ม.ค. 2561
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก 11:21:00 - 17 ม.ค. 2561
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU 11:19:00 - 17 ม.ค. 2561
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค 11:03:00 - 17 ม.ค. 2561
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง รพ.แหลมฉบัง 09:47:00 - 04 ม.ค. 2561
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:31:00 - 29 ธ.ค. 2560
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาางยูนิตทัตกรรมเคลื่อนที่ 14:06:06 - 15 ธ.ค. 2560
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางผ้าคลุมโต๊ะ 12:33:28 - 13 ธ.ค. 2560
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ 14:35:33 - 08 ธ.ค. 2560
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 08:57:56 - 29 พ.ย. 2560
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานติดตั้งผ้าม่าน อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 15:12:25 - 28 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์
 HosThai.com