หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ 16:20:00 - 19 ก.ค 2564
2 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและพนั... 10:40:00 - 14 ก.ค 2564
3 . ประกาศรับสมัครงาน ปะกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) 10:53:00 - 28 มิ.ย. 2564
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 12:24:00 - 25 พ.ค. 2564
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินห... 09:23:00 - 21 พ.ค. 2564
6 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ 16:07:00 - 11 พ.ค. 2564
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริการ (รายคาบ) 11:34:00 - 29 ม.ย. 2564
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 11:02:00 - 22 ม.ย. 2564
9 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 14:22:00 - 05 ม.ย. 2564
10 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ 13:39:00 - 23 มี.ค. 2564
11 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 13:52:00 - 16 มี.ค. 2564
12 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 09:59:00 - 05 มี.ค. 2564
13 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 11:26:00 - 24 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 11:25:00 - 24 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร 10:02:00 - 08 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกสนประเมินลูกจ้างชั่วคราว 14:43:00 - 03 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน... 14:42:00 - 03 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:14:00 - 12 พ.ย. 2563
19 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12:00:00 - 03 พ.ย. 2563
20 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 11:58:00 - 03 พ.ย. 2563
21 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 15:56:00 - 20 ต.ค. 2563
22 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 15:56:00 - 20 ต.ค. 2563
23 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานรักษาควา... 16:03:00 - 16 ต.ค. 2563
24 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 15:42:00 - 14 ต.ค. 2563
25 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างแบบมีเงื่อนไขตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 10:26:00 - 08 ต.ค. 2563
26 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 10:25:00 - 08 ต.ค. 2563
27 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 16:35:00 - 05 ต.ค. 2563
28 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการประเมิน 13:44:00 - 24 ก.ย. 2563
29 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครพนักงานจ้างบริการ 13:44:00 - 24 ก.ย. 2563
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 13:23:00 - 19 ส.ค. 2563
31 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12:59:00 - 19 ส.ค. 2563
32 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:26:00 - 14 ส.ค. 2563
33 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14:28:00 - 06 ส.ค. 2563
34 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 10:17:00 - 05 ส.ค. 2563
35 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งผู้ชาวยข้างเก้าอี... 08:40:00 - 13 ก.ค 2563
36 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 15:22:00 - 19 มิ.ย. 2563
37 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 15:22:00 - 19 มิ.ย. 2563
38 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งนักวิชาการเงินแ... 11:54:00 - 10 มิ.ย. 2563
39 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู่ความสามรถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ... 11:53:00 - 10 มิ.ย. 2563
40 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13:10:00 - 01 มิ.ย. 2563
41 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 13:10:00 - 01 มิ.ย. 2563
42 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงแบบมีเงื่อนไข 10:10:00 - 29 ม.ย. 2563
43 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 10:09:00 - 29 ม.ย. 2563
44 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 10:09:00 - 29 ม.ย. 2563
45 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างบริการ 10:08:00 - 29 ม.ย. 2563
46 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จ้างแบบมีเงื่อนไข 11:43:00 - 23 ม.ย. 2563
47 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้จ้างบริการ 11:43:00 - 23 ม.ย. 2563
48 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 11:54:00 - 20 ม.ย. 2563
49 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างบริการ 11:37:00 - 10 ม.ย. 2563
50 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11:36:00 - 10 ม.ย. 2563
51 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 11:35:00 - 10 ม.ย. 2563
52 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ 15:27:00 - 01 ม.ย. 2563
53 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็ลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเงื่อ... 15:26:00 - 01 ม.ย. 2563
54 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)... 15:26:00 - 01 ม.ย. 2563
55 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งแพทย์แผนไทย 15:43:00 - 25 มี.ค. 2563
56 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเภสัชกร 15:43:00 - 25 มี.ค. 2563
57 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักเทคนิคการแพทย์ 15:42:00 - 25 มี.ค. 2563
58 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างรายเดือนแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 09:00:00 - 11 มี.ค. 2563
59 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:59:00 - 11 มี.ค. 2563
60 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือหสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงแบบมีเงือนไข 09:56:00 - 03 มี.ค. 2563
61 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 09:55:00 - 03 มี.ค. 2563
62 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 11:10:00 - 24 ก.พ. 2563
63 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงผรายเดือน) แบบมีเง... 11:09:00 - 24 ก.พ. 2563
64 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 09:00:00 - 21 ก.พ. 2563
65 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 08:55:00 - 14 ก.พ. 2563
66 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคม รพ.แหลมฉบัง ต... 15:03:00 - 31 ม.ค. 2563
67 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานบัตรรายงานโร... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
68 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
69 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงา... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
70 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ 14:17:00 - 24 ม.ค. 2563
71 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง 10:36:00 - 17 ม.ค. 2563
72 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10:35:00 - 17 ม.ค. 2563
73 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งเจ้าพ... 11:48:00 - 07 ม.ค. 2563
74 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 13:14:00 - 06 ม.ค. 2563
75 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกันสังคม 11:58:00 - 06 ม.ค. 2563
76 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของ... 13:19:00 - 24 ธ.ค. 2562
77 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ 10:28:00 - 24 ธ.ค. 2562
78 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยเหลือคนไข้ 09:09:00 - 11 ธ.ค. 2562
79 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเ... 13:00:00 - 18 พ.ย. 2562
80 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14:00:00 - 08 พ.ย. 2562
81 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายนชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน... 15:16:00 - 30 ต.ค. 2562
82 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
83 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน... 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
84 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(แบบมี... 13:34:00 - 18 ต.ค. 2562
85 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 13:33:00 - 18 ต.ค. 2562
86 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ... 13:32:00 - 18 ต.ค. 2562
87 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 15:45:00 - 07 ต.ค. 2562
88 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
89 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
90 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเภสัชก... 12:13:00 - 24 ก.ย. 2562
91 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 12:11:00 - 24 ก.ย. 2562
92 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 15:20:00 - 12 ก.ย. 2562
93 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 15:19:00 - 12 ก.ย. 2562
94 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15:48:00 - 06 ก.ย. 2562
95 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
96 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
97 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12:01:00 - 23 ส.ค. 2562
98 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของลุ... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
99 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงา... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
100 . ประกาศรับสมัครงาน แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 13:29:00 - 16 ส.ค. 2562
101 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 15:25:00 - 07 ส.ค. 2562
102 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
103 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
104 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
105 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
106 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ )ตำแหน่งนักวิชา... 16:11:00 - 26 ก.ค 2562
107 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูก... 13:19:00 - 19 ก.ค 2562
108 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
109 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
110 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือนักว... 13:52:00 - 11 ก.ค 2562
111 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานริการ 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
112 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
113 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 08:50:00 - 10 ก.ค 2562
114 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 09:29:00 - 07 มิ.ย. 2562
115 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แบบมีเงื่อนไข 09:27:00 - 07 มิ.ย. 2562
116 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 15:06:00 - 14 พ.ค. 2562
117 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 15:34:00 - 01 พ.ค. 2562
118 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:33:00 - 01 พ.ค. 2562
119 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข ... 14:46:00 - 05 ม.ย. 2562
120 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 2 14:45:00 - 05 ม.ย. 2562
121 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข 16:44:00 - 12 มี.ค. 2562
122 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
123 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) บัญชี 13:23:00 - 04 มี.ค. 2562
124 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประ... 13:43:00 - 06 ก.ค 2561
125 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 09:22:00 - 28 มิ.ย. 2561
126 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 16:13:00 - 15 มิ.ย. 2561
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์