หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเ... 13:00:00 - 18 พ.ย. 2562
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14:00:00 - 08 พ.ย. 2562
3 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายนชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน... 15:16:00 - 30 ต.ค. 2562
4 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
5 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน... 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
6 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(แบบมี... 13:34:00 - 18 ต.ค. 2562
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 13:33:00 - 18 ต.ค. 2562
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ... 13:32:00 - 18 ต.ค. 2562
9 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 15:45:00 - 07 ต.ค. 2562
10 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
11 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
12 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเภสัชก... 12:13:00 - 24 ก.ย. 2562
13 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 12:11:00 - 24 ก.ย. 2562
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 15:20:00 - 12 ก.ย. 2562
15 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 15:19:00 - 12 ก.ย. 2562
16 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15:48:00 - 06 ก.ย. 2562
17 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
18 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
19 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12:01:00 - 23 ส.ค. 2562
20 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของลุ... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
21 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงา... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
22 . ประกาศรับสมัครงาน แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 13:29:00 - 16 ส.ค. 2562
23 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 15:25:00 - 07 ส.ค. 2562
24 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
25 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
26 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
27 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
28 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ )ตำแหน่งนักวิชา... 16:11:00 - 26 ก.ค 2562
29 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูก... 13:19:00 - 19 ก.ค 2562
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
31 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
32 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือนักว... 13:52:00 - 11 ก.ค 2562
33 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานริการ 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
34 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
35 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 08:50:00 - 10 ก.ค 2562
36 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 09:29:00 - 07 มิ.ย. 2562
37 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แบบมีเงื่อนไข 09:27:00 - 07 มิ.ย. 2562
38 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 15:06:00 - 14 พ.ค. 2562
39 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 15:34:00 - 01 พ.ค. 2562
40 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:33:00 - 01 พ.ค. 2562
41 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข ... 14:46:00 - 05 ม.ย. 2562
42 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 2 14:45:00 - 05 ม.ย. 2562
43 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข 16:44:00 - 12 มี.ค. 2562
44 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
45 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) บัญชี 13:23:00 - 04 มี.ค. 2562
46 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประ... 13:43:00 - 06 ก.ค 2561
47 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 09:22:00 - 28 มิ.ย. 2561
48 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 16:13:00 - 15 มิ.ย. 2561
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์
 HosThai.com