หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
+++++++ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลป่าติ้ว โรงพยาบาลคุณธรรม+++++++
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

26 ก.ค 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

27 ส.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

12 มิ.ย. 2562

23 ม.ย. 2562

22 ม.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

15 ก.ย. 2563

17 ส.ค. 2563

06 ส.ค. 2563

17 ก.ค 2563

13 ก.ค 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

10 ก.ย. 2563

10 ก.ย. 2563

10 ก.ย. 2563

13 ม.ค. 2563

02 ธ.ค. 2562


นพ.พรพล รัตนอาภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าติ้ว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ประวัติ รพ
ITA2563
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00340 - สสอ.ป่าติ้ว
  03878 - รพ.สต.กระจาย
  03879 - รพ.สต.กระจาย
  03880 - รพ.สต.โคกนาโก
  03881 - รพ.สต.โคกนาโก
  03882 - รพ.สต.โคกนาโก
  03883 - รพ.สต.เชียงเพ็ง
  03884 - รพ.สต.ศร๊ฐาน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
  รพช.กุดชุม
  รพช.คำเขื่อนแก้ว
  รพช.ป่าติ้ว
  รพช.มหาชนะชัย
  รพช.ค้อวัง
  รพช.ไทยเจริญ
  รพร.เลิงนกทา
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลป่าติ้ว หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
E-mail : patiuhosp@gmail.com โทร 045795015 โทรสาร 045795170
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อธิพงษ์ หูวอง