หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
+++++++ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลป่าติ้ว โรงพยาบาลคุณธรรม+++++++
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

22 ธ.ค. 2563

22 ธ.ค. 2563

26 ก.ค 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

24 พ.ย. 2563

27 ส.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

12 มิ.ย. 2562

23 ม.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

10 มี.ค. 2564

15 ก.พ. 2564

14 ม.ค. 2564

08 ธ.ค. 2563

13 พ.ย. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

18 ก.พ. 2564

01 ธ.ค. 2563

10 ก.ย. 2563

10 ก.ย. 2563

10 ก.ย. 2563


นพ.พรพล รัตนอาภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าติ้ว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ประวัติ รพ
ITA2564
ผู้บริหารโรงพยาบาล
นโยบายผู้บริหาร
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00340 - สสอ.ป่าติ้ว
  03878 - รพ.สต.กระจาย
  03879 - รพ.สต.กระจาย
  03880 - รพ.สต.โคกนาโก
  03881 - รพ.สต.โคกนาโก
  03882 - รพ.สต.โคกนาโก
  03883 - รพ.สต.เชียงเพ็ง
  03884 - รพ.สต.ศร๊ฐาน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
  รพช.กุดชุม
  รพช.คำเขื่อนแก้ว
  รพช.ป่าติ้ว
  รพช.มหาชนะชัย
  รพช.ไทยเจริญ
  รพร.เลิงนกทา
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลป่าติ้ว หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
E-mail : patiuhosp@gmail.com โทร 045795015 โทรสาร 045795170
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อธิพงษ์ หูวอง