หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

14 มิ.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

16 ก.ย. 2564

13 ส.ค. 2564

12 ก.ค 2564

10 มิ.ย. 2564

11 พ.ค. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

11 ส.ค. 2564

18 ก.พ. 2564

01 ธ.ค. 2563

10 ก.ย. 2563

10 ก.ย. 2563


นพ.พรพล รัตนอาภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าติ้ว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ประวัติ รพ
ITA2564
ผู้บริหารโรงพยาบาล
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
หน้าที่/อำนาจ หน่วยงาน
กฎหมายในหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ช่องรับความคิดเห็น
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00340 - สสอ.ป่าติ้ว
  03878 - รพ.สต.กระจาย
  03879 - รพ.สต.กระจาย
  03880 - รพ.สต.โคกนาโก
  03881 - รพ.สต.โคกนาโก
  03882 - รพ.สต.โคกนาโก
  03883 - รพ.สต.เชียงเพ็ง
  03884 - รพ.สต.ศร๊ฐาน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
  รพช.กุดชุม
  รพช.คำเขื่อนแก้ว
  รพช.ป่าติ้ว
  รพช.มหาชนะชัย
  รพช.ไทยเจริญ
  รพร.เลิงนกทา
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลป่าติ้ว หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
E-mail : patiuhosp@gmail.com โทร 045795015 โทรสาร 045795170
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อธิพงษ์ หูวอง