หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


โปรแกรมออนไลน์

ข้อมูลไอที


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

11 ส.ค. 2560


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

ทีม iM  ปีงบ 2562
ประชุมครั้งที่ 1
ประชุมครั้งที่ 2
ประชุมครั้งที่ 3
ประชุมครั้งที่ 4
ประชุมครั้งที่ 5
ประชุมครั้งที่ 6
ประชุมครั้งที่ 7
ประชุมครั้งที่ 8
ประชุมครั้งที่ 9
ประชุมครั้งที่ 10
ประชุมครั้งที่ 11
ประชุมครั้งที่ 12นายแพทย์จรูญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบจัดการข้อมูลคอมฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00438 - สสอ.ปากคาด
  04880 - รพ.สต.ปากคาด
  04881 - รพ.สต.หนองยอง
  04882 - รพ.สต.นากั้ง
  13934 - รพ.สต.นากั้ง
  04883 - รพ.สต.สมสนุก
  04884 - รพ.สต.นาดง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  รพช.บึงกาฬ
  รพช.พรเจริญ
  รพช.โซ่พิสัย
  รพช.เซกา
  รพช.ปากคาด
  รพช.บึงโขงหลง
  รพช.ศรีวิไล
  รพช.บุ่งคล้า

ทดสอบ2
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   ทดสอบ3

ทดสอบ4
โรงพยาบาลปากคาด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
E-mail : pakkhathospital@gmail.com โทร 042481100 โทรสาร 042481101
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : วิรัตน์ ศรีวิโรจน์