หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์คอมพิวเตอร์

นายจรูญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาดนางสาวนวลพิศ  นาคเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

 


                                                                                                                            

                                                                         นายอิสระ    พลสรรค์                                                     นายวิรัตน์    ศรีวิโรจน์
                                                                                   หัวหน้า                                                                         เจ้าหน้าที่
                                                       งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                          งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลปากคาด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
E-mail : pakkhathospital@gmail.com โทร 042481100 โทรสาร 042481101
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : วิรัตน์ ศรีวิโรจน์
 HosThai.com