หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

เภสัชกรปัญญา ธีระกำจาย

**********************************************************************************************

เภสัชกร

เภสัชกรหญิงกมลชนก คะษาวงค์

เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ

เภสัชกรชัชวินท์ คุณรัตน์

เภสัชกรสุอาจินต์ คะษาวงค์

เภสัชกรหญิงกมลวรรณ พรมแสง

**********************************************************************************************

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางอาภรณ์ ดัฟฟี่

นางสาววานิษา ตะวังทัน

นางสาวหทัยรัตน์ ศิริมา

นายชัยวัฒน์ ศรีไทย

นางสาววันวิสา ไหมคำ

**********************************************************************************************

พนักงานประจำห้องยา

นายทศพล มุงคุณ


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com