หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดสำคัญ

**********************************************************************************************

ความเสี่ยงสำคัญ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงสำคัญตามกระบวนการดำเนินงาน

1. การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล

2. การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์

3. การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์

4. การกระจายและการควบคุมยา

5. การเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์

6. การส่งมอบยาให้ผู้ป่วย


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com