หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

ปีงบประมาณ 2560

ครั้งที่ 1/2560

ปีงบประมาณ 2559

 ครั้งที่ 1/2559 | ครั้งที่ 2/2559

ปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่ 1/2558 | ครั้งที่ 2/2558 | ครั้งที่ 3/2558

ปีงบประมาณ 2557

ครั้งที่ 1/2557 | ครั้งที่ 2/2557

ปีงบประมาณ 2556

ครั้งที่ 1/2556 | ครั้งที่ 2/2556

**********************************************************************************************

สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่ 1/2558

**********************************************************************************************

สรุปรายงานการประชุม การทบทวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.สต.

ปีงบประมาณ 2560

ครั้งที่ 1/2560

ปีงบประมาณ 2559

ครั้งที่ 1/2559

ปีงบประมาณ 2557

ครั้งที่ 1/2557

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com