หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

คู่มือ Drug Interaction ยาสมุนไพร รพ โพนสวรรค์
แนวทางการดำเนินงานวัคซีน คปสอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) คปสอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
คู่มือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ
โปสเตอร์ผื่นแพ้ยาที่พบได้บ่อย โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
แนวทางการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รายการยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look alike-Sound alike) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
คู่มือการใช้ยาโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คปสอ.โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2560
คู่มือการใช้ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
สรุปขนาดการใช้ยาน้ำในเด็ก (Drug in Pediatrics)
คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
คู่มือการบริหารยาฉีด ความคงตัวหลังผสม และการเก็บรักษา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com