หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คู่มือการใช้ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
คู่มือการใช้ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ปรับปรุง 14 กันยายน 2559
ดาวน์โหลด : http://www.pswhospital.net/statics/attach/news_20161004_160106_35519.pdf

สรุปการใช้ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ปรับปรุง 2 มกราคม 2557
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKENlFqNGpiYWZwMWs/view?usp=sharing
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2559

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com