หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายการยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look alike-Sound alike) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รายการยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look alike-Sound alike) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ปรับปรุง 28 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKET0s4cDAzdHp6U0k/view?usp=sharing

แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาชื่อพ้อง-มองคล้าย
ปรับปรุง 28 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEM0VxX1hHNkh3ZDQ/view?usp=sharing
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2559

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com