หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โปสเตอร์ผื่นแพ้ยาที่พบได้บ่อย โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โปสเตอร์ผื่นแพ้ยาที่พบได้บ่อย โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลด : https://www.dropbox.com/s/phpsvi5gn6pv9ld/ADR%20Poster%20PSW%20Hospital.png?dl=0
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2559

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com