หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คู่มือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ
คู่มือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ
1. การบริหารจัดการหน่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Warfarin Clinic Management)
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEeXlnZHQ5N3ZBRUU/view?usp=sharing

2. แนวทางการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKERHcxbG4wTUlZbjg/view?usp=sharing
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2560

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com