หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) คปสอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEQnlmQzd3N2YwYW8/view?usp=sharing

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2560 (งานเภสัชกรรม-คบส.)
ดาวน์โหลด :
https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEaV9yLU1tWGh3OW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEOWNMQ3pLRVdReTg/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพ-รพ.สต.ติดดาว เขต 8
ดาวน์โหลด :
https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEUFVKSE9GTTVjQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEdmxVS21XT2ZIdm8/view?usp=sharing

แนวทางการดำเนินงาน เรื่อง ยาช่วยชีวิต ใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKER0VBcjhqNGNJVFE/view?usp=sharing

คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต ใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEUmJzSFdWQXpYWDQ/view?usp=sharing

คู่มือการใช้ยาโรคเรื้อรังใน รพ.สต. คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKERGpkQTV2YWdJazQ/view?usp=sharing

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจาก รพ.สต.
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEbmxpb3hIeE11eUE/view?usp=sharing

การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการแพ้ยาจังหวัดนครพนม
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEem1WS0p5c0JyRWM/view?usp=sharing

คำแนะนำวิธีการใช้ยา ที่มีวิธีการใช้แบบพิเศษ
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEWmtOa2d3OUI4TVE/view?usp=sharing

คำแนะนำพิเศษบนซองยา (คำอธิบาย)
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEaWNXek8ya0lhS3M/view?usp=sharing

แผ่นพับไข้เลือดออก (เอกสารส่งเสริมการใช้ยา ในประเด็น OTOP, ODOP อ.โพนสวรรค์ ปี 2559)
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEUWktbjNWXy15dDg/view?usp=sharing

เอกสารติดหน้าช่องจ่ายยา รพ.สต.
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEUE5SMl95NWtQbWs/view?usp=sharing
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2560

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com