หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แนวทางการดำเนินงานวัคซีน คปสอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
นโยบายการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0BzEniAeWu67RaHBEQVNCX2c5eFU/view?usp=sharing

พัฒนาการดำเนินงานมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0BzEniAeWu67RVzh2WVFYR1pWZFk/view?usp=sharing

การบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0BzEniAeWu67RVW5FR1FlcWdmWjA/view?usp=sharing

วัคซีน HPV สำหรับเด็กไทย
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0BzEniAeWu67RWnR0RV9UXzNpdWs/view?usp=sharing

แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0BzEniAeWu67RNjVPaC1jSjVXWWc/view?usp=sharing
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2560

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com