หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 10:24:14 - 16 ก.พ. 2560
2 . ประกาศในหน่วยงาน การดำเนินงาน และการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โรงพยา... 23:19:52 - 23 ธ.ค. 2559
3 . ประกาศในหน่วยงาน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วยโรค​เรื้อรัง ตามโครงการปรับเปลี่ย​... 20:51:41 - 23 ธ.ค. 2559
4 . ประกาศในหน่วยงาน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล 20:50:03 - 23 ธ.ค. 2559
5 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งรายการยาที่ถูกตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และรายการยาที่ใกล้หมดอายุ ปี 2558 20:28:05 - 23 ธ.ค. 2559
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com