หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14:32:12 - 08 พ.ค. 2560
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22:41:33 - 18 มี.ค. 2560
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09:04:50 - 24 ก.พ. 2560
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15:47:17 - 24 ม.ค. 2560
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ... 23:22:41 - 23 ธ.ค. 2559
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 22:01:27 - 23 ธ.ค. 2559
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ด้านวัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย... 21:59:38 - 23 ธ.ค. 2559
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 21:58:47 - 23 ธ.ค. 2559
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-งบเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 21:57:52 - 23 ธ.ค. 2559
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com