หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ... 21:30:46 - 14 ก.พ. 2560
2 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประม... 23:14:24 - 23 ธ.ค. 2559
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเล... 23:13:32 - 23 ธ.ค. 2559
4 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ... 23:12:37 - 23 ธ.ค. 2559
5 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 21:54:54 - 23 ธ.ค. 2559
6 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัด... 21:53:02 - 23 ธ.ค. 2559
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com