หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศผลการขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2560 (รอบที่ 1)
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เปิดเว็บไซต์ให้แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดแสดงความจำนงขอย้าย รอบที่ 1 ปี 2560 ไปเมื่อวันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ย้ายหมุนเวียน ปี 2560 รอบที่ 1 แล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าดู/ตรวจสอบรายละเอียดประกาศผลการขอย้าย ฯ ในรอบดังกล่าว ได้ที่หน้าเว็บ "ระบบแจ้งขอย้าย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร" หรือ กดที่ link ต่อไปนี้

เภสัชกร (173 ราย)
http://hr.moph.go.th/site/GISreport/wp-content/uploads/2017/03/pharmacy.pdf

ทันตแพทย์ (145 ราย)
http://hr.moph.go.th/site/GISreport/wp-content/uploads/2017/03/dental.pdf

แพทย์ (114 ราย)
http://hr.moph.go.th/site/GISreport/wp-content/uploads/2017/03/doctor.pdf

ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com