หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี ๒๕๖๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี ๒๕๖๐
ประกอบด้วย
๑. แนวทางการดำเนินงาน RDU Hospital - Evidence and Keys for Success
๒. คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๓. แนวทาง รพ.สต.-โรคหวัด
๔. แนวทาง รพ.สต.-อุจจาระร่วง
๕. แนวทาง รพ.สต.-แผลสด
๖. แนวทาง รพ.สต.-ฟันผุ

ดาวน์โหลด : http://www.pswhospital.net/statics/attach/news_20170507_103336_32147.rar


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com