หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TMT code รพ.สต. ในเครือข่าย อำเภอโพนสวรรค์ (ปรับปรุง 8 พฤษภาคม 2560)
รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TMT code รพ.สต. ในเครือข่าย อำเภอโพนสวรรค์ (ปรับปรุง 8 พฤษภาคม 2560)

ประกอบด้วย
๑. รายการยาโรคทั่วไป ยาวางแผนครอบครัว และวัคซีน (จำนวน ๑๑๕ รายการ)
๒. รายการยาโรคเรื้อรัง และยาจิตเวช (จำนวน ๕๗ รายการ)

ดาวน์โหลด : http://www.pswhospital.net/statics/attach/news_20170508_150738_61366.rar


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com