หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ22 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

19 มี.ค. 2562

07 มี.ค. 2562

21 ก.พ. 2562

30 ม.ค. 2562

30 ม.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

01 ต.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

02 ส.ค. 2562

02 ส.ค. 2562

01 ส.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

09 ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562

18 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

22 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562

16 ต.ค. 2562

11 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562


นายแพทย์ปรีชา สิริจิตราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
HDC
สายตรงผู้อำนวยการ
รายงานอุบัติการณ์
ITA_รพ.ดอยสะเก็ด
คู่มือประชาชน
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติราชการประจำปี
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00533 - สสอ.ดอยสะเก็ด
  05850 - รพ.สต.บ้านกอกหม่น
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05858 - รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05860 - รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com