หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ
       และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
            -ปริ้นสกรีนหน้าเวปไซต์หน่วยงาน 
  • เดือนธันวาคม 2562    
  • เดือนพฤศจิกายน 2562
  • เดือนตุลาคม 2562
            -บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 


โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com