หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

 ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อจัดจ้าง
    ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
     ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล
    ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ
    ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
     ตัวชี้วัดที่ 6: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     ตัวชี้วัดที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียน
      ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน
     ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
     ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com