หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
    
หน่วยงานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ยินดีต้อนรับทุกท่าน      

***แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 *** 
            แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกแบบสำรวจความต้องการ
ใช้วัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ 
                 1. วัสดุสำนักงาน 

            แบบฟอร์มสำหรับ รพ.สต.  ขอให้ทุก รพ.สต. บันทึกแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2565 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม