หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ดร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณ ปีงบประมาณ 2564
นโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาล
ประุกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข(ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงค์การต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19
ประกาศเจตจำนงสุริต ต่อต้านการทุจริต
นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจาก โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ มอบตู้อบเด็กทารก(Infant Incubator) และอบรมการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม MOPH
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
งานสุขภาพจิตและยาเสพติดจัดกิจกรรมharm reduction (การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด) ณ.วัดพระธาตุดอยสะเก็ดค่ะ
ประกาศ ความโปร่งใส
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม