หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดอยสะเก็ด วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
น.ส.นิรัชพร ชมเชย
โพสต์เมื่อ 02 ก.ค 2562

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com