หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 12:36:00 - 22 ก.ย. 2564
2 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพ... 09:10:00 - 21 ก.ย. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ด้วยวิธี e-bidding ป... 11:15:00 - 08 ก.ย. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 17:50:00 - 07 ก.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 17:49:00 - 07 ก.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2565 17:40:00 - 07 ก.ย. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 12:35:00 - 03 ก.ย. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 12:41:00 - 02 ก.ย. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 12:40:00 - 02 ก.ย. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิ... 12:34:00 - 02 ก.ย. 2564
11 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 15:48:00 - 18 ส.ค. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดค่าจ้างเหมาบริการ 15:08:00 - 18 ส.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด,เครื่องตรวจ... 15:29:00 - 02 ส.ค. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 100 ปอนด์ (งบค่าเสื่อมระดับหน... 15:34:00 - 22 ก.ค 2564
15 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:52:00 - 21 มิ.ย. 2564
16 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข... 09:23:00 - 17 มิ.ย. 2564
17 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:28:00 - 04 มิ.ย. 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ... 11:03:00 - 01 มิ.ย. 2564
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริกา... 10:59:00 - 27 พ.ค. 2564
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด,เครื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือดและ... 13:32:00 - 20 พ.ค. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าเครื่องตรวจสารเคมีใน... 13:30:00 - 20 พ.ค. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 70% ป... 14:38:00 - 17 พ.ค. 2564
23 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 09:36:00 - 17 พ.ค. 2564
24 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08:55:00 - 14 พ.ค. 2564
25 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 13:22:00 - 12 พ.ค. 2564
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวต... 13:22:00 - 12 พ.ค. 2564
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หั... 13:21:00 - 12 พ.ค. 2564
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางการซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวต... 08:53:00 - 12 พ.ค. 2564
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2... 08:52:00 - 12 พ.ค. 2564
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ งบค่าเสื่อม 70% ... 08:25:00 - 12 พ.ค. 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ งบค่าเสื่อมร... 16:23:00 - 11 พ.ค. 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 14:44:00 - 11 พ.ค. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 14:43:00 - 11 พ.ค. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบโครงการเงินกู้แ... 15:45:00 - 07 พ.ค. 2564
35 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน ... 16:25:00 - 06 พ.ค. 2564
36 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและ... 15:18:00 - 03 พ.ค. 2564
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 7... 11:57:00 - 29 ม.ย. 2564
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด 10:16:00 - 27 ม.ย. 2564
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือด 10:15:00 - 27 ม.ย. 2564
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด 10:14:00 - 27 ม.ย. 2564
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางการเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด,เครื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือดและ... 10:13:00 - 27 ม.ย. 2564
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด,เรื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือด... 10:12:00 - 27 ม.ย. 2564
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญ... 11:55:00 - 19 ม.ย. 2564
44 . ประกาศทั่วไป ประกาศงดจ่ายเช็ค รพ.ดอยสะเก็ด 10:29:00 - 16 ม.ย. 2564
45 . ประกาศทั่วไป แจ้งผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน... 15:31:00 - 05 ม.ย. 2564
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.... 13:12:00 - 05 ม.ย. 2564
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 09:58:00 - 05 ม.ย. 2564
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 25... 14:54:00 - 02 ม.ย. 2564
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 13:57:00 - 02 ม.ย. 2564
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... 13:52:00 - 02 ม.ย. 2564
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 ... 13:13:00 - 02 ม.ย. 2564
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 13:11:00 - 02 ม.ย. 2564
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรคครุภัณฑ์สำนักงานระดับหน่วยบริการ จำนวน 11... 13:10:00 - 02 ม.ย. 2564
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2... 13:09:00 - 01 ม.ย. 2564
55 . ประกาศทั่วไป ประกาศทำลายเวชระเบียนประจำปี 2557 16:18:00 - 31 มี.ค. 2564
56 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09:49:00 - 31 มี.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 09:41:00 - 31 มี.ค. 2564
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปะกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี e-bi... 10:24:00 - 30 มี.ค. 2564
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด... 10:04:00 - 30 มี.ค. 2564
60 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 08:49:00 - 30 มี.ค. 2564
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตรพร้อมระบบชดเช... 16:32:00 - 29 มี.ค. 2564
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ 16:22:00 - 29 มี.ค. 2564
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางซื้อครุภัณพ์งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดร... 16:21:00 - 29 มี.ค. 2564
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16:13:00 - 29 มี.ค. 2564
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด ป... 16:10:00 - 29 มี.ค. 2564
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโค... 15:59:00 - 29 มี.ค. 2564
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี... 15:35:00 - 29 มี.ค. 2564
68 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด... 08:53:00 - 29 มี.ค. 2564
69 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 14:29:00 - 24 มี.ค. 2564
70 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14:27:00 - 24 มี.ค. 2564
71 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลชีพ 14:25:00 - 24 มี.ค. 2564
72 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 14:11:00 - 24 มี.ค. 2564
73 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข... 13:35:00 - 19 มี.ค. 2564
74 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 13:34:00 - 19 มี.ค. 2564
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด ปีงบประมาณ... 09:19:00 - 19 มี.ค. 2564
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA 15:39:00 - 18 มี.ค. 2564
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการในสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 15:37:00 - 18 มี.ค. 2564
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 15:36:00 - 18 มี.ค. 2564
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องส่งตรวจทางเดินหายใจ 15:32:00 - 18 มี.ค. 2564
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด ประจำปีงบประมาณ 2564... 15:30:00 - 18 มี.ค. 2564
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด ปีงบปร... 13:17:00 - 18 มี.ค. 2564
82 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์... 14:08:00 - 15 มี.ค. 2564
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2564(แบบ สขร.1) 11:39:00 - 12 มี.ค. 2564
84 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 14:27:00 - 01 มี.ค. 2564
85 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 14:27:00 - 01 มี.ค. 2564
86 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา 14:26:00 - 01 มี.ค. 2564
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา 14:25:00 - 01 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงค์สุจริต ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 11:32:00 - 25 ก.พ. 2564
89 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงค์สุจริต ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 11:31:00 - 25 ก.พ. 2564
90 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการในโ... 10:20:00 - 25 ก.พ. 2564
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางการเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด,เครื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือดและ... 16:15:00 - 22 ก.พ. 2564
92 . ประกาศทั่วไป รายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 16:14:00 - 22 ก.พ. 2564
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด,เครื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือดและ... 16:03:00 - 22 ก.พ. 2564
94 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร 13:59:00 - 18 ก.พ. 2564
95 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 13:58:00 - 18 ก.พ. 2564
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ... 11:30:00 - 16 ก.พ. 2564
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนมกราคม 2564(แบบ สขร.1) 09:25:00 - 09 ก.พ. 2564
98 . ประกาศทั่วไป เงื่อนไขวิธีการตั้งร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 13:14:00 - 04 ก.พ. 2564
99 . ประกาศทั่วไป รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 13:12:00 - 04 ก.พ. 2564
100 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเดือนมกราคม 2564 ให้ผู้ร้องเรียนท... 16:12:00 - 01 ก.พ. 2564
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุ... 09:05:00 - 29 ม.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด ร่ว... 13:57:00 - 21 ม.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเ... 16:10:00 - 19 ม.ค. 2564
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด_เครื่องตรวจสารเกลือแร่ แล... 11:40:00 - 18 ม.ค. 2564
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนธันวาคม 2563(แบบ สขร.1) 09:16:00 - 07 ม.ค. 2564
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนพฤศจิกายน 2563(แบบ สขร.1) 16:40:00 - 21 ธ.ค. 2563
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนตุลาคม 2563(แบบ สขร.1) 15:40:00 - 12 พ.ย. 2563
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด/เครื่องตรวจสารเกลือแร่ในเลือด... 14:38:00 - 30 ต.ค. 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่2) 17:16:00 - 28 ต.ค. 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนกันยายน 2563(แบบ สขร.1) 15:49:00 - 16 ต.ค. 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนสิงหาคม 2563(แบบ สขร.1) 16:48:00 - 15 ต.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11:21:00 - 02 ต.ค. 2563
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14:56:00 - 30 ก.ย. 2563
114 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข... 11:10:00 - 30 ก.ย. 2563
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลดอยสะ... 15:20:00 - 28 ก.ย. 2563
116 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาล 09:05:00 - 25 ก.ย. 2563
117 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบส... 08:56:00 - 21 ก.ย. 2563
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประ... 15:23:00 - 18 ก.ย. 2563
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่าและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญ... 15:23:00 - 16 ก.ย. 2563
120 . ประกาศในหน่วยงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒ อัตรา 10:19:00 - 16 ก.ย. 2563
121 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานด้านป... 16:28:00 - 08 ก.ย. 2563
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2564 15:43:00 - 03 ก.ย. 2563
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2564 15:43:00 - 03 ก.ย. 2563
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding ... 15:42:00 - 03 ก.ย. 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบเอกซเรย์ดิจิตอลฯ ปีงบประมาณ 2564 14:43:00 - 03 ก.ย. 2563
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดและคุณลักษณะระบบดิติตอลการจัดเก็บภาพและส่งข้อมุลภาพทางการแพทย์ฯ ปีงบปร... 14:42:00 - 03 ก.ย. 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางระบบเอกซเรย์ดิจอตอล ปีงบประมาณ 2564 14:41:00 - 03 ก.ย. 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ด้วยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2564 11:38:00 - 03 ก.ย. 2563
129 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์... 14:16:00 - 01 ก.ย. 2563
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 11:37:00 - 01 ก.ย. 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 11:36:00 - 01 ก.ย. 2563
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่1) 14:33:00 - 28 ส.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 08:21:00 - 26 ส.ค. 2563
134 . ประกาศในหน่วยงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข... 09:42:00 - 21 ส.ค. 2563
135 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 09:15:00 - 31 ก.ค 2563
136 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 09:27:00 - 24 ก.ค 2563
137 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 09:26:00 - 24 ก.ค 2563
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้า... 08:48:00 - 22 ก.ค 2563
139 . ประกาศในหน่วยงาน ขยายเวลารับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17:20:00 - 01 ก.ค 2563
140 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 17:19:00 - 01 ก.ค 2563
141 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 16:55:00 - 01 ก.ค 2563
142 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 11:41:00 - 30 มิ.ย. 2563
143 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:23:00 - 24 มิ.ย. 2563
144 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 16:26:00 - 23 มิ.ย. 2563
145 . ประกาศทั่วไป ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก(EIT) 15:06:00 - 22 มิ.ย. 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีอิเลคทรอ... 11:45:00 - 17 มิ.ย. 2563
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง 16:44:00 - 15 มิ.ย. 2563
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง รพ.สต. 4 แห่ง 16:12:00 - 15 มิ.ย. 2563
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง(งบค่าเสื่อม)... 14:08:00 - 15 มิ.ย. 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธี e-bi... 09:53:00 - 15 มิ.ย. 2563
151 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14:11:00 - 10 มิ.ย. 2563
152 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:24:00 - 09 มิ.ย. 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เย็นเก็บเลือด) ด้วยวิธี e-bidding 15:26:00 - 28 พ.ค. 2563
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือด 15:25:00 - 28 พ.ค. 2563
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 15:24:00 - 28 พ.ค. 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เย็นเก็บเลือด) ด้วยวิธี e-bidding 15:23:00 - 28 พ.ค. 2563
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประุกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม) จำนวน 15 รายการด้วยวิธี e-bid... 15:15:00 - 28 พ.ค. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ 14:15:00 - 28 พ.ค. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ 14:13:00 - 28 พ.ค. 2563
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ 09:14:00 - 28 พ.ค. 2563
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประปวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธี... 14:22:00 - 26 พ.ค. 2563
162 . ประกาศในหน่วยงาน ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13:54:00 - 26 พ.ค. 2563
163 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 13:52:00 - 26 พ.ค. 2563
164 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาล 13:50:00 - 26 พ.ค. 2563
165 . ประกาศทั่วไป รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 10:39:00 - 19 พ.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรนะ 10:19:00 - 19 พ.ค. 2563
167 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาล 11:05:00 - 14 พ.ค. 2563
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 13:30:00 - 07 พ.ค. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... 13:56:00 - 05 พ.ค. 2563
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 13:51:00 - 05 พ.ค. 2563
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 13:45:00 - 05 พ.ค. 2563
172 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 09:33:00 - 23 ม.ย. 2563
173 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 09:32:00 - 23 ม.ย. 2563
174 . ประกาศทั่วไป ชี้แจงกรณีการโพสต์ตำหนิการให้บริการของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ของผู้ใช้ facebook ชื่อ... 16:22:00 - 02 ม.ย. 2563
175 . ประกาศในหน่วยงาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเปล 14:11:00 - 25 มี.ค. 2563
176 . ประกาศในหน่วยงาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14:09:00 - 25 มี.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานเปล และ พนักง... 16:34:00 - 23 มี.ค. 2563
178 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 09:50:00 - 11 มี.ค. 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 3 รายการ 16:16:00 - 06 มี.ค. 2563
180 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินละ... 15:04:00 - 04 มี.ค. 2563
181 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 13:21:00 - 27 ก.พ. 2563
182 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 16:09:00 - 26 ก.พ. 2563
183 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 15:45:00 - 26 ก.พ. 2563
184 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาล 15:16:00 - 25 ก.พ. 2563
185 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ... 16:09:00 - 21 ก.พ. 2563
186 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (EB14) 16:22:00 - 17 ก.พ. 2563
187 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๒ อัตรา (ประจำตึกผู้ป่่วยในหญิง) 09:30:00 - 17 ก.พ. 2563
188 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 11:01:00 - 13 ก.พ. 2563
189 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสา... 14:07:00 - 11 ก.พ. 2563
190 . ประกาศทั่วไป ผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14:44:00 - 31 ม.ค. 2563
191 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินแล... 15:28:00 - 30 ม.ค. 2563
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง 14:35:00 - 30 ม.ค. 2563
193 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 09:31:00 - 29 ม.ค. 2563
194 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง 09:30:00 - 29 ม.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี_2562(ปีที่ผ่านมา) 09:38:00 - 28 ม.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14:36:00 - 24 ม.ค. 2563
197 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 14:47:00 - 17 ม.ค. 2563
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) 09:52:00 - 17 ม.ค. 2563
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09:50:00 - 17 ม.ค. 2563
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ E-... 09:10:00 - 17 ม.ค. 2563
201 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 13:43:00 - 15 ม.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับคว... 15:12:00 - 13 ม.ค. 2563
203 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบแนวทางการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:11:00 - 03 ม.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:11:00 - 03 ม.ค. 2563
205 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 10:06:00 - 03 ม.ค. 2563
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 16:12:00 - 17 ธ.ค. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2563(รอบที่2) 15:53:00 - 17 ธ.ค. 2562
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนพฤศจิกายน 2562(แบบ สขร.1) 17:00:00 - 13 ธ.ค. 2562
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบประจำเดือนพฤศจิกายน_2562 16:31:00 - 13 ธ.ค. 2562
210 . ประกาศทั่วไป แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 16:55:00 - 12 ธ.ค. 2562
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบประจำเดือนตุลาคม_2562 14:43:00 - 12 ธ.ค. 2562
212 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 09:31:00 - 04 ธ.ค. 2562
213 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต... 09:28:00 - 04 ธ.ค. 2562
214 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:54:00 - 27 พ.ย. 2562
215 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์ 08:54:00 - 27 พ.ย. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนตุลาคม 2562(แบบ สขร.1) 15:39:00 - 21 พ.ย. 2562
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกรอบแนวทางการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ... 09:41:00 - 19 พ.ย. 2562
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปิดหรือปลดประกาศ 17:07:00 - 18 พ.ย. 2562
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2562(ปีที่ผ่านมา) 13:23:00 - 18 พ.ย. 2562
220 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:41:00 - 15 พ.ย. 2562
221 . ประกาศทั่วไป แจ้งปรับเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2562 10:58:00 - 11 พ.ย. 2562
222 . ประกาศทั่วไป ประกาศอัตราค่าห้องพิเศษ ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 10:13:00 - 08 พ.ย. 2562
223 . ประกาศทั่วไป แจ้งให้ผู้บริการรับทราบรายงานเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาลดอย... 14:53:00 - 07 พ.ย. 2562
224 . ประกาศทั่วไป ประกาศอัตราค่าห้องพิเศษ ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 13:40:00 - 05 พ.ย. 2562
225 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:40:00 - 22 ต.ค. 2562
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ2563 15:51:00 - 21 ต.ค. 2562
227 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 09:03:00 - 21 ต.ค. 2562
228 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 08:55:00 - 16 ต.ค. 2562
229 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสั... 13:37:00 - 11 ต.ค. 2562
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์e-biddin... 16:31:00 - 09 ต.ค. 2562
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding 09:34:00 - 09 ต.ค. 2562
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-b... 09:11:00 - 09 ต.ค. 2562
233 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์การรับเงินมัดจำค่าห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.25... 10:39:00 - 01 ต.ค. 2562
234 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 10:37:00 - 01 ต.ค. 2562
235 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 10:36:00 - 01 ต.ค. 2562
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดประจำปี... 11:49:00 - 18 ก.ย. 2562
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ2563ด้วยวิธี... 11:47:00 - 18 ก.ย. 2562
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางซื้อน้ำยาชันสูตร 08:38:00 - 05 ก.ย. 2562
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดสเปคการซื้อน้ำยาชันสูตรปี2563 08:38:00 - 05 ก.ย. 2562
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาชันสูตร_ปีงบประมาณ2563 08:35:00 - 05 ก.ย. 2562
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 15:05:00 - 03 ก.ย. 2562
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 15:00:00 - 03 ก.ย. 2562
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ด้วยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2563 14:57:00 - 03 ก.ย. 2562
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2563(รอบที่1) 14:31:00 - 03 ก.ย. 2562
245 . ประกาศรับสมัครงาน ประการศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนขับรถยนต์) 15:56:00 - 02 ก.ย. 2562
246 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในระดับดีเด่นและดีมากของข้าร... 12:51:00 - 16 ส.ค. 2562
247 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 13:31:00 - 13 ส.ค. 2562
248 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำหน่ง พนังานช่วยเหลือคนไข้ 14:16:00 - 09 ส.ค. 2562
249 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ณ 31 กร... 15:57:00 - 02 ส.ค. 2562
250 . ประกาศทั่วไป การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EB7) 14:49:00 - 02 ส.ค. 2562
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวาที่กำหนดประจำเดือนมิถุน... 12:59:00 - 02 ส.ค. 2562
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_กรกฎาคม_2562 11:36:00 - 02 ส.ค. 2562
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_มิถุนายน_2562 11:35:00 - 02 ส.ค. 2562
254 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ... 16:49:00 - 01 ส.ค. 2562
255 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดือนมิถุน... 16:48:00 - 01 ส.ค. 2562
256 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดือนกรกฎา... 16:48:00 - 01 ส.ค. 2562
257 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดือนพฤษภา... 16:47:00 - 01 ส.ค. 2562
258 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดือนเมษาย... 16:45:00 - 01 ส.ค. 2562
259 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดือนมีนาค... 16:41:00 - 01 ส.ค. 2562
260 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือปฏิบัติงาน... 15:43:00 - 01 ส.ค. 2562
261 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤ... 15:31:00 - 01 ส.ค. 2562
262 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ณ 31 กรกฏ... 15:16:00 - 01 ส.ค. 2562
263 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการท... 11:32:00 - 01 ส.ค. 2562
264 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ตมาตรฐานงานกลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 11:04:00 - 01 ส.ค. 2562
265 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตาม และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในร... 10:40:00 - 01 ส.ค. 2562
266 . ประกาศทั่วไป รายงานแผนปฏิบัติราชประจำปีงบประมาณ2562 ณ 31 กรกฎาคม 2562 11:04:00 - 31 ก.ค 2562
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ E-... 15:38:00 - 28 มิ.ย. 2562
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) 14:41:00 - 27 มิ.ย. 2562
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง ปปช.ราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14:35:00 - 27 มิ.ย. 2562
270 . ประกาศทั่วไป การดำเนินโครงการEB7 17:54:00 - 10 มิ.ย. 2562
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_พฤษภาคม_2562 16:53:00 - 10 มิ.ย. 2562
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_เมษายน_2562 16:40:00 - 10 มิ.ย. 2562
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_มีนาคม_2562 15:22:00 - 10 มิ.ย. 2562
274 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามรอบที่2การดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2562 15:02:00 - 10 มิ.ย. 2562
275 . ประกาศทั่วไป รายงานรอบที่2_ผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการป... 14:48:00 - 10 มิ.ย. 2562
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงาน_สขร1_กุมภาพันธ์_2562 14:02:00 - 10 มิ.ย. 2562
277 . ประกาศทั่วไป การประชุมแผนโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EB6) 17:46:00 - 07 มิ.ย. 2562
278 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16:38:00 - 07 มิ.ย. 2562
279 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 16:20:00 - 07 มิ.ย. 2562
280 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ... 15:55:00 - 07 มิ.ย. 2562
281 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบไตรมาส3_4 15:36:00 - 07 มิ.ย. 2562
282 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการท... 15:17:00 - 07 มิ.ย. 2562
283 . ประกาศทั่วไป มาตรการ_กลไกล_การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรุปแบบ 14:42:00 - 07 มิ.ย. 2562
284 . ประกาศทั่วไป EB26คู่มืออำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 09:22:00 - 07 มิ.ย. 2562
285 . ประกาศรับสมัครงาน (ปิดการรับสมัคร)ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 10:02:00 - 06 มิ.ย. 2562
286 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานเป็นรายคาบ(part time) 09:44:00 - 06 มิ.ย. 2562
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาเดือนพฤษภาคม_2562 12:47:00 - 03 มิ.ย. 2562
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องยูนิตทำฟัน 09:46:00 - 21 พ.ค. 2562
289 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 08:57:00 - 14 พ.ค. 2562
290 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 10:47:00 - 03 พ.ค. 2562
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาเดือนเมษายน_2562 12:34:00 - 02 พ.ค. 2562
292 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:25:00 - 26 ม.ย. 2562
293 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15:20:00 - 26 ม.ย. 2562
294 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ซักฟอก) 15:25:00 - 25 ม.ย. 2562
295 . ประกาศทั่วไป การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 13:44:00 - 23 ม.ย. 2562
296 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานบริการ ขับรถยนต์ 12:30:00 - 19 ม.ย. 2562
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding 09:35:00 - 18 ม.ย. 2562
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding 09:30:00 - 18 ม.ย. 2562
299 . ประกาศทั่วไป EB13_หน่วยงานมีมาตรการแนวทางและกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ... 15:10:00 - 11 ม.ย. 2562
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวาที่กำหนดประจำเดือนมีนาค... 12:27:00 - 02 ม.ย. 2562
301 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 11:09:00 - 02 ม.ย. 2562
302 . ประกาศทั่วไป การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 12:46:00 - 26 มี.ค. 2562
303 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยง... 16:55:00 - 19 มี.ค. 2562
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ 10:08:00 - 18 มี.ค. 2562
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-biding จำนว... 09:54:00 - 18 มี.ค. 2562
306 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 14:44:00 - 13 มี.ค. 2562
307 . ประกาศทั่วไป ช่องทางการร้องเรียน 16:47:00 - 07 มี.ค. 2562
308 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16:47:00 - 07 มี.ค. 2562
309 . ประกาศทั่วไป แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 16:38:00 - 07 มี.ค. 2562
310 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 16:34:00 - 07 มี.ค. 2562
311 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:06:00 - 07 มี.ค. 2562
312 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 10:05:00 - 07 มี.ค. 2562
313 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤ... 13:23:00 - 06 มี.ค. 2562
314 . ประกาศทั่วไป กำหนดมาตรการป้องกันกันการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11:31:00 - 05 มี.ค. 2562
315 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20 10:26:00 - 04 มี.ค. 2562
316 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด และมาตรการการป้อ... 10:52:00 - 28 ก.พ. 2562
317 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายการต่อต้างการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด และมาตรการการป้องกันการรับ... 10:50:00 - 28 ก.พ. 2562
318 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 10:48:00 - 28 ก.พ. 2562
319 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 11:54:00 - 27 ก.พ. 2562
320 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 14:06:00 - 25 ก.พ. 2562
321 . ประกาศทั่วไป แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ... 15:44:00 - 21 ก.พ. 2562
322 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ... 09:55:00 - 21 ก.พ. 2562
323 . ประกาศทั่วไป โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอดอยสะเก็ด 14:14:00 - 17 ก.พ. 2562
324 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 13:57:00 - 14 ก.พ. 2562
325 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี_2562 16:02:00 - 05 ก.พ. 2562
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนมกราคม_2562 14:47:00 - 04 ก.พ. 2562
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ_สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2561 14:25:00 - 04 ก.พ. 2562
328 . ประกาศทั่วไป การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 11:37:00 - 31 ม.ค. 2562
329 . ประกาศทั่วไป การจัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลดอย... 11:15:00 - 31 ม.ค. 2562
330 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 16:26:00 - 30 ม.ค. 2562
331 . ประกาศทั่วไป แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 16:00:00 - 30 ม.ค. 2562
332 . ประกาศในหน่วยงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 15:48:00 - 30 ม.ค. 2562
333 . ประกาศในหน่วยงาน มาตรฐานการปฏิบีติงานพัสดุ_ธุรการ_การเงินและการเจ้าหน้าที่ 13:14:00 - 30 ม.ค. 2562
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง 14:57:00 - 25 ม.ค. 2562
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562 ตามกรอบแนวทางฯ 17:03:00 - 24 ม.ค. 2562
336 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 10:48:00 - 24 ม.ค. 2562
337 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 10:43:00 - 24 ม.ค. 2562
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ 15:34:00 - 15 ม.ค. 2562
339 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานในการเผยแพร่นำข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 15:22:00 - 15 ม.ค. 2562
340 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:58:00 - 15 ม.ค. 2562
341 . ประกาศในหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 14:50:00 - 07 ม.ค. 2562
342 . ประกาศทั่วไป แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 13:53:00 - 07 ม.ค. 2562
343 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งคนงาน 14:25:00 - 04 ม.ค. 2562
344 . ประกาศในหน่วยงาน จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 14:32:00 - 27 ธ.ค. 2561
345 . ประกาศในหน่วยงาน ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 14:31:00 - 27 ธ.ค. 2561
346 . ประกาศในหน่วยงาน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 14:26:00 - 27 ธ.ค. 2561
347 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2561(ปีที่ผ่านมา) 14:15:00 - 26 ธ.ค. 2561
348 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเปล 14:20:00 - 11 ธ.ค. 2561
349 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข... 13:43:00 - 04 ธ.ค. 2561
350 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 13:42:00 - 04 ธ.ค. 2561
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ_สขร1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 10:24:00 - 27 พ.ย. 2561
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ_สขร1)ประจำเดือนตุลาคม 2561 10:23:00 - 27 พ.ย. 2561
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยปีงบประมาณ 2562 14:14:00 - 26 พ.ย. 2561
354 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลชากรในห... 15:44:00 - 23 พ.ย. 2561
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 11:39:00 - 23 พ.ย. 2561
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ 11:37:00 - 23 พ.ย. 2561
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2561 11:18:00 - 23 พ.ย. 2561
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-b... 14:15:00 - 16 พ.ย. 2561
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยปีงบประมาณ 2562 14:13:00 - 16 พ.ย. 2561
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างกำหนดรายละเอียดเอกสารและราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:12:00 - 16 พ.ย. 2561
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:10:00 - 16 พ.ย. 2561
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562(รอบ2) 11:40:00 - 13 พ.ย. 2561
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% แล... 11:00:00 - 02 พ.ย. 2561
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ชนิดอัตโนมัติ 16:31:00 - 02 ต.ค. 2561
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ชนิดอัตโนมัติ 16:30:00 - 02 ต.ค. 2561
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางค่าเช่าและบำรุงรักษาระบบเอ็กซเรย์ดิจิตอล 16:29:00 - 02 ต.ค. 2561
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาค่าเช่าและบำรุงรักษาระบบเอ็กซเรย์ดิจิตอล 16:28:00 - 02 ต.ค. 2561
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:27:00 - 01 ต.ค. 2561
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:26:00 - 01 ต.ค. 2561
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 09:24:00 - 01 ต.ค. 2561
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 09:23:00 - 01 ต.ค. 2561
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562 11:31:00 - 18 ก.ย. 2561
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562 11:01:00 - 18 ก.ย. 2561
374 . ประกาศทั่วไป การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื็อจัดจ้าง การปฎิบัติงาน ก... 17:29:00 - 16 ส.ค. 2561
375 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส4 ปีงบประมาณ 2561 17:51:00 - 15 ส.ค. 2561
376 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลดำเนินงานเพื่อตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบป... 17:09:00 - 15 ส.ค. 2561
377 . ประกาศในหน่วยงาน แสดงความยินดีกับ คุณเอื้องผา สกุล ได้รับรางวัลเรื่องเล่าคุณธรรมนำจิตอาสา 15:53:00 - 06 ก.ค 2561
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ 11:20:00 - 27 มิ.ย. 2561
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศE-biddingชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด 11:20:00 - 27 มิ.ย. 2561
380 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีง... 11:07:00 - 26 มิ.ย. 2561
381 . ประกาศทั่วไป แผนผังขั้นตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ 10:47:00 - 20 มิ.ย. 2561
382 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_การปฎิบัติงาน_การรับของขวัญ_การใช้รถยนต์... 14:31:00 - 19 มิ.ย. 2561
383 . ประกาศทั่วไป รายงานการปรับปรุงการบริหารงานITA 10:15:00 - 19 มิ.ย. 2561
384 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ ITA ปีงบประมาณ 2560 12:47:00 - 18 มิ.ย. 2561
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนพฤษภาคม_2561 11:22:00 - 13 มิ.ย. 2561
386 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 19:52:00 - 10 มิ.ย. 2561
387 . ประกาศทั่วไป คู่มือการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 17:21:00 - 10 มิ.ย. 2561
388 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 2 อัตรา 12:48:00 - 08 มิ.ย. 2561
389 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปการประชุมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมบริการและการป้องกันผลปร... 15:38:00 - 31 พ.ค. 2561
390 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ25... 11:17:00 - 31 พ.ค. 2561
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนเมษายน_2561 15:27:00 - 28 พ.ค. 2561
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนมีนาคม_2561 15:14:00 - 28 พ.ค. 2561
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุป_สขร1_เดือนกุมภาพันธ์_2561 14:50:00 - 28 พ.ค. 2561
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนมกราคม_2561 14:27:00 - 28 พ.ค. 2561
395 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฎิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไตรมาส 1-3 16:22:00 - 23 พ.ค. 2561
396 . ประกาศทั่วไป บทบาทภารกิจหลักของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 15:26:00 - 21 พ.ค. 2561
397 . ประกาศทั่วไป ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่3(พ.ศ.2560-2565) 14:30:00 - 21 พ.ค. 2561
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนธันวาคม_2560 13:29:00 - 21 พ.ค. 2561
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน_2560 13:27:00 - 21 พ.ค. 2561
400 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรพยาบาลดอยสะเก็ด 11:15:00 - 27 มี.ค. 2561
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนงานพัสดุ 17:30:00 - 06 มี.ค. 2561
402 . ประกาศทั่วไป หนังสือสั่งการโรงพยาบาลดอยสะเก็ดและประกาศเจตนารมณ์ 17:20:00 - 06 มี.ค. 2561
403 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีง... 15:00:00 - 01 มี.ค. 2561
404 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มเช็คลิสITAปีงบประมาณ2561 17:36:00 - 27 ก.พ. 2561
405 . ประกาศทั่วไป เกณฑ์การตรวจสอขการปฎิบัติงานโรคเบาหวาน_ความดันโลหิตสูง 17:34:00 - 27 ก.พ. 2561
406 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฎิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 17:26:00 - 27 ก.พ. 2561
407 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางปฏิบัติรักษาโรคความดันโลหิตสูง GL HT 2501 17:30:00 - 21 ก.พ. 2561
408 . ประกาศทั่วไป แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ2561 13:35:00 - 13 ก.พ. 2561
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี ตลาดอีเลคทรอนิกส์(e-market) 09:30:00 - 22 ม.ค. 2561
410 . ประกาศทั่วไป คู่มือITAของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี... 10:20:00 - 19 ม.ค. 2561
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin... 21:58:00 - 12 ม.ค. 2561
412 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการขันเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 00:00:00 - 10 ม.ค. 2561
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2560 10:16:00 - 03 ม.ค. 2561
414 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_พ.ศ.2560 13:59:00 - 15 ธ.ค. 2560
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง_พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง_พ.ศ.2560 09:20:00 - 15 ธ.ค. 2560
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 00:08:00 - 13 ธ.ค. 2560
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ_คตง_การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2546 17:49:00 - 08 ธ.ค. 2560
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคลกรหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง_พ.ศ.2560 15:59:00 - 08 ธ.ค. 2560
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ_พ.ศ.2559 15:57:00 - 08 ธ.ค. 2560
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2561 14:44:00 - 06 ธ.ค. 2560
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 09:35:00 - 12 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม