หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลดอยสะ... 15:20:00 - 28 ก.ย. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประ... 15:23:00 - 18 ก.ย. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่าและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญ... 15:23:00 - 16 ก.ย. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2564 15:43:00 - 03 ก.ย. 2563
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2564 15:43:00 - 03 ก.ย. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding ... 15:42:00 - 03 ก.ย. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบเอกซเรย์ดิจิตอลฯ ปีงบประมาณ 2564 14:43:00 - 03 ก.ย. 2563
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดและคุณลักษณะระบบดิติตอลการจัดเก็บภาพและส่งข้อมุลภาพทางการแพทย์ฯ ปีงบปร... 14:42:00 - 03 ก.ย. 2563
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางระบบเอกซเรย์ดิจอตอล ปีงบประมาณ 2564 14:41:00 - 03 ก.ย. 2563
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ด้วยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2564 11:38:00 - 03 ก.ย. 2563
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 11:37:00 - 01 ก.ย. 2563
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 11:36:00 - 01 ก.ย. 2563
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่1) 14:33:00 - 28 ส.ค. 2563
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้า... 08:48:00 - 22 ก.ค 2563
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีอิเลคทรอ... 11:45:00 - 17 มิ.ย. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง 16:44:00 - 15 มิ.ย. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง รพ.สต. 4 แห่ง 16:12:00 - 15 มิ.ย. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง(งบค่าเสื่อม)... 14:08:00 - 15 มิ.ย. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธี e-bi... 09:53:00 - 15 มิ.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เย็นเก็บเลือด) ด้วยวิธี e-bidding 15:26:00 - 28 พ.ค. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือด 15:25:00 - 28 พ.ค. 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 15:24:00 - 28 พ.ค. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เย็นเก็บเลือด) ด้วยวิธี e-bidding 15:23:00 - 28 พ.ค. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประุกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม) จำนวน 15 รายการด้วยวิธี e-bid... 15:15:00 - 28 พ.ค. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ 14:15:00 - 28 พ.ค. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ 14:13:00 - 28 พ.ค. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ 09:14:00 - 28 พ.ค. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประปวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธี... 14:22:00 - 26 พ.ค. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 13:30:00 - 07 พ.ค. 2563
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... 13:56:00 - 05 พ.ค. 2563
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 13:51:00 - 05 พ.ค. 2563
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 13:45:00 - 05 พ.ค. 2563
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 3 รายการ 16:16:00 - 06 มี.ค. 2563
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง 14:35:00 - 30 ม.ค. 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) 09:52:00 - 17 ม.ค. 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09:50:00 - 17 ม.ค. 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ E-... 09:10:00 - 17 ม.ค. 2563
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 16:12:00 - 17 ธ.ค. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2563(รอบที่2) 15:53:00 - 17 ธ.ค. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนพฤศจิกายน 2562(แบบ สขร.1) 17:00:00 - 13 ธ.ค. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบประจำเดือนพฤศจิกายน_2562 16:31:00 - 13 ธ.ค. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบประจำเดือนตุลาคม_2562 14:43:00 - 12 ธ.ค. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอนตุลาคม 2562(แบบ สขร.1) 15:39:00 - 21 พ.ย. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกรอบแนวทางการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ... 09:41:00 - 19 พ.ย. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปิดหรือปลดประกาศ 17:07:00 - 18 พ.ย. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2562(ปีที่ผ่านมา) 13:23:00 - 18 พ.ย. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ2563 15:51:00 - 21 ต.ค. 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์e-biddin... 16:31:00 - 09 ต.ค. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding 09:34:00 - 09 ต.ค. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-b... 09:11:00 - 09 ต.ค. 2562
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดประจำปี... 11:49:00 - 18 ก.ย. 2562
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ2563ด้วยวิธี... 11:47:00 - 18 ก.ย. 2562
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางซื้อน้ำยาชันสูตร 08:38:00 - 05 ก.ย. 2562
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดสเปคการซื้อน้ำยาชันสูตรปี2563 08:38:00 - 05 ก.ย. 2562
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาชันสูตร_ปีงบประมาณ2563 08:35:00 - 05 ก.ย. 2562
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 15:05:00 - 03 ก.ย. 2562
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 15:00:00 - 03 ก.ย. 2562
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ด้วยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2563 14:57:00 - 03 ก.ย. 2562
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2563(รอบที่1) 14:31:00 - 03 ก.ย. 2562
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวาที่กำหนดประจำเดือนมิถุน... 12:59:00 - 02 ส.ค. 2562
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_กรกฎาคม_2562 11:36:00 - 02 ส.ค. 2562
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_มิถุนายน_2562 11:35:00 - 02 ส.ค. 2562
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ E-... 15:38:00 - 28 มิ.ย. 2562
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) 14:41:00 - 27 มิ.ย. 2562
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง ปปช.ราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14:35:00 - 27 มิ.ย. 2562
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_พฤษภาคม_2562 16:53:00 - 10 มิ.ย. 2562
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_เมษายน_2562 16:40:00 - 10 มิ.ย. 2562
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1_มีนาคม_2562 15:22:00 - 10 มิ.ย. 2562
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงาน_สขร1_กุมภาพันธ์_2562 14:02:00 - 10 มิ.ย. 2562
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาเดือนพฤษภาคม_2562 12:47:00 - 03 มิ.ย. 2562
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องยูนิตทำฟัน 09:46:00 - 21 พ.ค. 2562
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาเดือนเมษายน_2562 12:34:00 - 02 พ.ค. 2562
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding 09:35:00 - 18 ม.ย. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding 09:30:00 - 18 ม.ย. 2562
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวาที่กำหนดประจำเดือนมีนาค... 12:27:00 - 02 ม.ย. 2562
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ 10:08:00 - 18 มี.ค. 2562
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-biding จำนว... 09:54:00 - 18 มี.ค. 2562
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนมกราคม_2562 14:47:00 - 04 ก.พ. 2562
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ_สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2561 14:25:00 - 04 ก.พ. 2562
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง 14:57:00 - 25 ม.ค. 2562
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562 ตามกรอบแนวทางฯ 17:03:00 - 24 ม.ค. 2562
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ 15:34:00 - 15 ม.ค. 2562
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ_สขร1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 10:24:00 - 27 พ.ย. 2561
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ_สขร1)ประจำเดือนตุลาคม 2561 10:23:00 - 27 พ.ย. 2561
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยปีงบประมาณ 2562 14:14:00 - 26 พ.ย. 2561
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 11:39:00 - 23 พ.ย. 2561
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ 11:37:00 - 23 พ.ย. 2561
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2561 11:18:00 - 23 พ.ย. 2561
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-b... 14:15:00 - 16 พ.ย. 2561
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยปีงบประมาณ 2562 14:13:00 - 16 พ.ย. 2561
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างกำหนดรายละเอียดเอกสารและราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:12:00 - 16 พ.ย. 2561
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:10:00 - 16 พ.ย. 2561
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562(รอบ2) 11:40:00 - 13 พ.ย. 2561
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% แล... 11:00:00 - 02 พ.ย. 2561
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ชนิดอัตโนมัติ 16:31:00 - 02 ต.ค. 2561
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ชนิดอัตโนมัติ 16:30:00 - 02 ต.ค. 2561
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางค่าเช่าและบำรุงรักษาระบบเอ็กซเรย์ดิจิตอล 16:29:00 - 02 ต.ค. 2561
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาค่าเช่าและบำรุงรักษาระบบเอ็กซเรย์ดิจิตอล 16:28:00 - 02 ต.ค. 2561
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:27:00 - 01 ต.ค. 2561
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 14:26:00 - 01 ต.ค. 2561
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 09:24:00 - 01 ต.ค. 2561
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 09:23:00 - 01 ต.ค. 2561
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562 11:31:00 - 18 ก.ย. 2561
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562 11:01:00 - 18 ก.ย. 2561
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ 11:20:00 - 27 มิ.ย. 2561
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศE-biddingชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด 11:20:00 - 27 มิ.ย. 2561
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนพฤษภาคม_2561 11:22:00 - 13 มิ.ย. 2561
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนเมษายน_2561 15:27:00 - 28 พ.ค. 2561
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนมีนาคม_2561 15:14:00 - 28 พ.ค. 2561
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุป_สขร1_เดือนกุมภาพันธ์_2561 14:50:00 - 28 พ.ค. 2561
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนมกราคม_2561 14:27:00 - 28 พ.ค. 2561
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนธันวาคม_2560 13:29:00 - 21 พ.ค. 2561
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานสรุป_สขร1_เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน_2560 13:27:00 - 21 พ.ค. 2561
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนงานพัสดุ 17:30:00 - 06 มี.ค. 2561
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี ตลาดอีเลคทรอนิกส์(e-market) 09:30:00 - 22 ม.ค. 2561
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin... 21:58:00 - 12 ม.ค. 2561
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ_2560 10:16:00 - 03 ม.ค. 2561
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง_พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง_พ.ศ.2560 09:20:00 - 15 ธ.ค. 2560
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 00:08:00 - 13 ธ.ค. 2560
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ_คตง_การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2546 17:49:00 - 08 ธ.ค. 2560
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคลกรหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง_พ.ศ.2560 15:59:00 - 08 ธ.ค. 2560
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ_พ.ศ.2559 15:57:00 - 08 ธ.ค. 2560
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2561 14:44:00 - 06 ธ.ค. 2560
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 09:35:00 - 12 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม