หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อการบริหารงานที่_11122_5cbeb50b50aa1.pdf

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com