หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

08 ต.ค. 2562

08 ต.ค. 2562

30 ส.ค. 2562

20 ส.ค. 2562

17 พ.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

15 ต.ค. 2562

11 ต.ค. 2562

10 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562

19 ก.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

18 ต.ค. 2562

09 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562

28 ส.ค. 2562

31 ก.ค 2562
นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
สายตรงผู้อำนวยการ
ยุทธศาสตร์ ก.สธ.
กลุ่มการพยาบาล
COC
Personal profile
หน่วยงานภายใน
ระบบจองห้องประชุม
ความเสี่ยงบริหารยา
Fang Lab Online
ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงการ
แบบบันทึก REFER
EMR Cup Fang
โปรแกรมความเสี่ยง
ตารางการให้บริการ
ศูนย์คุณภาพรพ.ฝาง
ITA รพ.ฝาง
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
นโยบายผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คู่มือปฏิบัติงาน
ระบบงานสารบรรณ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00537 - สสอ.ฝาง
  05898 - รพ.สต.เวียง
  05899 - รพ.สต.ม่อนปิ่น
  05900 - รพ.สต.ม่อนปิ่น
  05901 - รพ.สต.แม่งอน
  05902 - รพ.สต.แม่งอน
  10299 - สสช.บ้านคุ้ม
  05903 - รพ.สต.แม่สูน
  05904 - รพ.สต.แม่สูน
  05905 - รพ.สต.แม่สูน
  05906 - รพ.สต.สันทราย
  05907 - รพ.สต.สันทราย
  05908 - รพ.สต.แม่คะ
  05909 - รพ.สต.แม่คะ
  05910 - รพ.สต.แม่ข่า
  05911 - รพ.สต.โป่งน้ำร้อน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com