หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฝาง ปี 2561-2563
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฝาง ปี 2561-2563
https://drive.google.com/file/d/1xEVgvlJZocc8KbyEhO2tAh6SPaOgeKC2/view?usp=sharing
นายณัฎฐพล เทพวงค์
โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์