หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศการเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ ไร้ทุจริต
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำฝาง โรงพยาบาลฝาง นพ.วิชญ์ สิริโรจน์พร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมประกาศการเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance" กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน
นายณัฎฐพล เทพวงค์
โพสต์เมื่อ 06 มี.ค. 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์