หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมิน HPI 2562
เรียน ผู้บริหารและบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปทุกท่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) ครั้งที่ 2
กำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 ขณะนี้ ได้ดำเนินการเปิดระบบประเมินเรียบร้อยแล้ว
จึงขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายทุกท่าน (ผู้บริหารและบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปทุกท่าน) เข้าร่วมตอบแบบประเมินดังกล่าวตามวัน เวลาที่กำหนด
โดยสามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ทาง https://goo.gl/forms/Ys0LIcwQGqNAzJ5l1 หรือสแกน QR Code (รูปที่ 2)

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ HPI สำหรับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป ได้ที่
http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/UsingHPI%20V.3.pdf

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เบอร์โทรภายใน 112

ขอบคุณค่ะ
นางสาวธารวิมล สุตัน
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com