หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ช่องทางกรอกแบบประเมิน Happinometer เพิ่มเติม
สืบเนื่องจากปัญหาในการกรอกแบบประเมิน Happinometer ผ่านทาง http://happinometer.moph.go.th ค่อนข้างช้าและบางท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ (แต่ก็ยังใช้ได้อยู่)
ทางทีมงานส่วนกลาง จึงเพิ่มช่องทางในการกรอกแบบประเมิน Happinometer อีก 1 ช่องทาง
เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้กรอกแบบประเมินจากช่องทางเดิมเท่านั้น สามารถเข้าไปกรอกได่ที่

https://docs.google.com/forms/d/1t4VWydLpIiGLWx2KWVJ2nivsjixz61-k9liz5mcJo6s/viewform?edit_requested=true

หรือ Scan QR code ตามรูปที่แนบ

ขอความร่วมมือทุกท่านที่ยังไม่ได้กรอกแบบประเมิน กรอกให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวธารวิมล สุตัน
โพสต์เมื่อ 07 ก.พ. 2562

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com