หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลฝาง

คนจำนวนไม่น้อย มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย โดยการตรวจจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ การดำเนินชีวิต และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายบางโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น
การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจเพื่อให้รู้ล่วงหน้าว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์อะไรอยู่บ้าง เป็นการค้นหาโรคที่สามารถรักษาได้ดีตั้งแต่ระยะแรกๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตัน มะเร็งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้หากได้รับรักษาตั้งแต่ระยะแรก ผลการรักษาจะดีกว่าการรักษาเมื่อเป็นโรคมากแล้ว และช่วยให้ทราบถึงความรุนแรงของโรคก่อนที่จะลุกลามจนเยียวยารักษาไม่ได้ หรือสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้ารับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทำให้ความผิดปกตินั้นเบาบางลงได้
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตนเองอายุน้อย ดูแลตัวเองดี ไม่มีอาการผิดปกติ คงไม่มีความเจ็บป่วยใดๆ ซ่อนอยู่ แต่ท่านอาจจะไม่ทราบว่า.....

- สถิติการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนไทย เป็นเหตุให้เสียชีวิตเกือบ 4 หมื่นคนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 108 คน พบว่า
เป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็กอายุ 7-10 ปี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี
- คนไทยกว่า 23% มีภาวะโลหิตจาง แต่มีเพียง 9.8% ที่ทราบว่าตนเองมีภาวะโลหิตจาง
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีสาเหตุจากการตีบตัน แคบลงของหลอดเลือดแดง เนื่องจากมีไขมันและ
คอเลสเตอรอลไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือด โดยผู้ป่วยจะมีอาการแสดงออกเมื่อมีการตีบตันมากกว่า 50 % ขึ้นไป
- โรคเบาหวานเป็นเพชฌฆาตเงียบ คร่า 1 ชีวิตทุก 8 วินาที และทุก 1 ปี 1 ล้านเท้า ถูกตัดเพราะเบาหวาน

ดังนั้นทางโรงพยาบาลฝาง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจจะรับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยในการตรวจมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

โปรแกรม 1 การตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ( 400 บาท )
1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 90 บาท
2. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) 50 บาท
3. ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ (Stool Exam) 40 บาท
4. ตรวจเอกซ์เรย์ทรวงอก (Chest X-ray) 220 บาท
โปรแกรม 2 การตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ( 870 บาท )
1. รายการตามโปรแกรม 1 400 บาท
2. ตรวจเลือด (Blood Chemistry)
2.1 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) 40 บาท
2.2 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 60 บาท
2.3 ตรวจระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) 60 บาท
3. ตรวจสมรรถภาพของไต
3.1 Blood Urea Nitrogen (BUN) 50 บาท
3.2 Creatinine 50 บาท
4. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (ระดับ Uric Acid) 60 บาท
5. ตรวจการทำงานของตับ
SGOT (AST) 50 บาท
SGPT (ALT) 50 บาท
Alkaline Phosphates 50 บาท

โปรแกรม Extra บริการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม (รายการที่เบิกไม่ได้)
1. ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) 200 บาท
2. ตรวจหาระดับไขมัน
2.1 ไขมัน HDL (ดี) 100 บาท
2.2 ไขมัน LDL (ไม่ดี) 150 บาท
3. ตรวจโลหิตเพื่อหาหมู่เลือด (Blood Group) 100 บาท
4. สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งเต้านม (CA 15-3) 400 บาท
5. สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งรังไข่ (CA 12-5) 600 บาท
6. สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 300 บาท
7. สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร(CEA) 300 บาท
8. สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA 19-9) 600 บาท
9. สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งตับ (AFP) 270 บาท
10. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TFT) 600 บาท
11. ตรวจตับอักเสบ
11.1 Hepatitis B Antigen (HBs-Ag) 130 บาท
11.2 Hepatitis B Antibody (HBs-Ab) 180 บาท


โรงพยาบาลฝาง ... สนับสนุนให้ทุกคนตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละครั้ง
นายณัฎฐพล เทพวงค์
โพสต์เมื่อ 30 ต.ค. 2560

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์