หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบ    แบบแสดงความฯ_11125_5a4ddaaf63a11.pdf1.ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ข้อเข้าเทียม) จำนวน 2 รายการ
2.ประกาศประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลฝาง จำนวน 1 รายการ


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com