หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บทความให้ความรู้เรื่อง "โรคเบาหวานคืออะไร?"
ไฟล์แนบ    โรคเบาหวานคืออะไร_11125_5a5ec6de80eb3.pdfบทความให้ความรู้เรื่อง "โรคเบาหวานคืออะไร?" จากงาน NCD


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com