หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดโรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์แนบ    20190828104240670_11125_5d65ec1838ba5.pdfรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดโรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาให้นี้


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์