หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ไฟล์แนบ    20190909114053570_11125_5d75e4298aa80.pdfประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์