หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต
ไฟล์แนบ    ตารางแสดงวงเงิน_11125_5e1c2941d6f3a.pdf

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์