หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นโยบายการดำเนินงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวะอนามัย
ไฟล์แนบ    img058_11125_5afa4abc7da99.pdfนโยบายการดำเนินงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวะอนามัย


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com