หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เชิญชวนส่งแบบเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านสาธารณสุขของชุมชน
ไฟล์แนบ    การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่_11125_5afaa300a15cf.pdfตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านสาธารณสุขของชุมชน
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอผลงานประเภทองค์กร หรือชุมชนที่สมควรได้รับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านสาธารณสุขของชุมชน มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เพื่อเสนอการพิจารณาและรวบรวมไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com