หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประเภทอาคาร "ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงและย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ไฟล์แนบ    ประกาศ_11125_5afe5a58a07b6.pdf- กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์