หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมริเริ่มการปรับปรุงการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลฝาง
ไฟล์แนบ    การปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใสของกลุ_11125_5b235a3bac41d.pdfกิจกรรมริเริ่มการปรับปรุงการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลฝาง


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์