หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายงานการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
ไฟล์แนบ    รายงานการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส_11125_5b2cbf57068ec.rar- คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
- ตารางการปฏิบัติงานฝ่ายงานยานพาหนะ
- ตารางปฏิบัติงานพนักงานขับรถ
เอกสารดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com