หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 รายการ
ไฟล์แนบ    ประกาศ+เอกสาร_11125_5b35ed8bc1748.pdfประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราช ระดับ 7-8 จำนวน 3 หลัง
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561
เสนอรคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com