หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แจ้งปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ไฟล์แนบ    แจ้งปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ_11125_5b472021df7e3.pdfเรียน หัวหน้าฝ่าย/งาน และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ผังขั้นตอนการดำเนินโครงการและแนวทางการเขียนโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มโครงการ แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ ในการจัดทำและเสนออนุมัติโครงการ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ดังไฟล์เอกสารแนบ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลฝาง งานโครงการปีงบ 2561
หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fKJke5g4T4J-yFC06gABsAdl5QQjtPtX


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com