หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไฟล์แนบ    แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์_11125_5b57d34977882.xlsx

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com