หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
จัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี 2562
เรียน หัวหน้าฝ่าย/งาน
ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะเสนอขอรายการครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี 62 โดยแบบฟอร์มและรายการครุภัณฑ์ สามารถ Download ได้ตามลิงค์ที่แนบ และส่งเข้าเมลล์ฝ่ายแผน planfanghos@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ไฟล์ที่ 1 คือแบบฟอร์มแผนงบค่าเสื่อมปี 2562
ไฟล์ที่ 2 คือบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่สามารถเลือกได้
ไฟล์ที่ 3 คือรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ ในปีงบ61
หากหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอขอรายการครุภัณฑ์ ขอให้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมน้ำใจ ชั้น 5

เอกสารแนบ Download :
https://drive.google.com/drive/folders/1w5VMQGtpwETFtaiPiTZiq3NIGCf8ZA0J


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com